มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้ระบุว่า การสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ที่มีคุณภาพสูง ต้องเข้าสู่การลงรายละเอียด

22 April 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้ระบุว่า การสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ที่มีคุณภาพสูง ต้องเข้าสู่การลงรายละเอียด ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๒ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้แถลงว่า การสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกให้มีความเข้มแข็งและเปิดกว้างมากขึ้น อันเป็นผลพวงจากการพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่เข้าสู่คุณภาพสูง และเป็นความต่อเนื่องจากการวางโครงสร้างสู่การลงรายละเอียด โดยนายหวัง อี้ ได้เน้นว่า ความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงต้องสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาร่วมของแต่ละประเทศ ต้องยืนหยัดการถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องคำนึงถึงความต้องการของทุกฝ่าย ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและการปฏิบัติงานที่ดี จีนมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ที่จะผลักดันการร่วมพัฒนาตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และย่อมจะมีอนาคตที่แจ่มใส

 

๒. มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ยังได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ ๒ โดยจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เม.ย.๖๒ ว่ามีความสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ยืนอยู่หัวกระแสน้ำขึ้นอย่างกล้าหาญ ยืนหยัดระบบพหุภาคี (๒) ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัย เพิ่มแนวคิดหลักการความร่วมมือให้หลากหลายมากขึ้น (๓) จับมือเดินไปด้วยกัน สร้างเครือข่ายหุ้นส่วน (๔) มุ่งปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม สร้างระบบค้ำจุนที่เข้มแข็ง และ (๕) ตอบสนองกันทั้งในและนอก ปันโบนัสการปฏิรูปและเปิดเสรี

 

 

บทสรุป จีนแสดงความเชื่อมั่นว่าการจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เม.ย.๖๒ ที่กรุงปักกิ่ง จะสามารถเชิดชูจิตวิญญาณแห่งเส้นทางสายไหมขึ้นอีกครั้ง รวมทั้งสามารถสร้างหุ้นส่วนที่กว้างขวาง และอัดฉีดพลังที่แข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจโลกได้มากขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสการพัฒนาให้แก่ทุกประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการร่วมปรึกษา ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมกัยแบ่งปันในการรับประโยชน์จากการสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” นั้น มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนา

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3006893/cooperate-or-stop-criticising-chinas-foreign-minister-wang-yi และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190419/e18228f7-70dc-2a97-7dc2-d1e89c2f682b.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190419/f002f9de-3274-71ad-8cc2-3c3e1189c7b0.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190419/905eb7ba-bd8e-6e35-8d4b-917fb12ef3e5.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.bta.bg/en/gallery/image/5695782 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box