โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวถึงการรายงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ “กำลังรบของจีนประจำปี ๒๐๑๙”

09 May 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารกรณีที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวถึงการรายงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ “กำลังรบของจีนประจำปี ๒๐๑๙” ว่าไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและขอให้สหรัฐฯ ละทิ้งแนวคิดสงครามเย็นที่ต้องมีผู้แพ้ และผู้ชนะ (zero-sum game) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๒ นายเกิ่ง ส่วง (Geng Shuang) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวเน้นเกี่ยวกับการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศ “รายงานกำลังรบของจีน”ประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ว่า รายงานฉบับดังกล่าว มีบทวิเคราะห์ที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนโยบายการป้องกันประเทศของจีน และมีจุดประสงค์ที่จะบิดเบือนยุทธศาสตร์ของจีน เผยแพร่ทฤษฎีการคุกคามจากจีน อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจีนขอคัดค้านเรื่องนี้อย่างที่สุดจีน นอกจากนี้ จีจะเร่งให้สหรัฐฯ ละทิ้งแนวคิดสงครามเย็นที่ต้องมีผู้แพ้ และผู้ชนะ (zero-sum game) ซึ่งเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้ว โดยควรรับรู้และเข้าใจจุดประสงค์ทางยุทธศาสตร์และการสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันประเทศด้วยเหตุผล หยุดประกาศรายงานที่ไม่รับผิดชอบในลักษณะนี้

 

๒. ก่อนหน้านี้ อดีตนักการทูตสหรัฐฯ ประจำจีนหลายคนที่เข้าร่วมการประชุมประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ขององค์กรชั้นนำชาวจีนสัญชาติอเมริกันที่นิวยอร์ก โดยต่างมีมุมมองในเชิงบวกต่อความร่วมมือในความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน ด้วยการผลักดันอย่างจริงจังด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีสหรัฐฯ-จีน ให้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง อาทิ

 

๒.๑ J. Stapleton Roy อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศจีน เห็นว่าการดำรงอยู่ของการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็นเรื่องจริง แต่ความร่วมมือของทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ ก็เป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกัน ฝ่ายสหรัฐฯ ควรจะละทิ้งความคิดที่เน้นด้านการแข่งขันเพียงด้านเดียวและเพิกเฉยต่อความคิดด้านความร่วมมือ ควรปฏิบัติต่อจีนอย่างจริงจังยิ่งขึ้น มองการพัฒนาของจีนเป็นการนำโอกาสมาให้ มากกว่ามองเป็นภัยคุกคาม

 

๒.๒ Max Baucus อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศจีน อีกท่านหนึ่งที่มีความเห็นว่า สหรัฐฯ และจีนควรเตรียมตัวให้ดีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสถานการณ์โลก

 

 

บทสรุป นายเกิ่ง ส่วง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวโต้แย้งรายงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ “กำลังรบของจีนประจำปี ๒๐๑๙” รวมทั้งกรณีที่คณะกรรมาธิการเสรีภาพทางศาสนานานาชาติของสหรัฐฯ (United States Commission on International Religious Freedom) ได้ประกาศรายงานประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) โดยตำหนิเสรีภาพทางศาสนาของจีน ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนให้การคุ้มครองต่อความศรัทธาเชื่อถือและเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนจีนตามกฎหมาย ในขณะเดียวกัน กฎหมายจีนก็ห้ามไม่ให้บุคคลใดๆ ใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างและกระทำการที่ผิดกฎหมาย โดยจีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ เคารพความเป็นจริง และทิ้งความอคติ ด้วยการยุติการประกาศรายงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะดังกล่าวนี้ เพื่อผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีจีน-สหรัฐฯ ให้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.or.th/eng/fyrth/t1661163.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190507/cf5445fc-6a28-38ae-8e6d-f200a7e5645e.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190501/2054593e-1cd9-d7c7-c39a-63699f3ea811.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190501/f8814294-b6ce-a2e5-efd3-ee6272c7cc18.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box