สัปดาห์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวจีนปี ๒๐๑๙

10 May 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนจะจัดสัปดาห์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวจีนปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ในขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวแคมเปญ “ปั่นจักรยานเที่ยวไทย” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจีน ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม ๓๔ แห่ง (รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพมหานคร) และสำนักงานการท่องเที่ยวจีนประจำต่างประเทศ รวม ๑๙ แห่ง จะจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวจีนปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย.๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ประเทศจีนที่สวยงาม” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ การแสดง การสัมมนา การประชุม และกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ ฯลฯ ที่มีจำนวนรวมมากกว่า ๒๖๐ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเล่าเรื่องจีนใหม่ผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจีนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ จากผลสำรวจพบว่า ชาวจีนเกือบ ๔๐% ได้บริโภคมากขึ้นในด้านการท่องเที่ยว และในปี ๒๐๑๙ นับเป็นปีที่ ๕ ที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับแรกของรายชื่อความต้องการด้านการบริโภคของชาวจีน

 

๒. กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงเดือน พ.ค. เช่นกัน แต่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวแคมเปญ “ปั่นจักรยานเที่ยวไทย” ที่จังหวัดลำพูน แพร่ และน่าน ซึ่ง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากขึ้น ในการเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๒ ที่จังหวัดลำพูน โดยมีนักปั่นจักรยานทั้งจากไทยและต่างประเทศมาร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

 

 

บทสรุป อาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ที่ได้พัฒนาไปด้วยความใกล้ชิด จึงทำให้เกิดความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวที่ประสบผลสำเร็จไปด้วย โดยประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด ติดต่อกันตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน และยอดจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางช่วงเวลาซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของประเทศไทย อาจเกิดปัญหาความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น อุบัติภัยจากการจราจรบนท้องถนน เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาติต่างๆ ด้วย

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190506/6b12e1e4-a2a9-6b21-6ba4-c44f5ffbb0b0.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190508/33044f22-b975-c65a-e485-d5f7a9acaf52.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190506/6b12e1e4-a2a9-6b21-6ba4-c44f5ffbb0b0.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190505/9e1481c6-146e-12a5-1499-99f886878ee1.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box