รัฐบาลไทยมุ่งมั่นส่งเสริมโครงการทางรถไฟไทย-จีนอย่างสุดกำลัง

13 May 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารจากสำนักข่าว CRI ของจีน ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๒ ว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นส่งเสริมโครงการทางรถไฟไทย-จีนอย่างสุดกำลัง ซึ่งในรายงานข่าวดังกล่าวระบุข้อความไว้ดังนี้

 

 

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยประเมินค่าข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง” (หรือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”) อย่างสูงขณะให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อน ท่านกล่าวว่าข้อริเริ่มนี้แสดงพลังของฝ่ายจีนโดยผ่านการพัฒนาความร่วมมือข้ามทวีปและมาตรฐานการเชื่อมต่อกัน บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

 

๒. พลเอก ประยุทธ์ฯ กล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมสร้าง “สายแถบและเส้นทาง” ตั้งแต่เริ่มแรกสุด การร่วมสร้าง “สายแถบและเส้นทาง” เป็นแรงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย-จีนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการร่วมมือซึ่งกันและกัน และจะบันทึกลงในแผน “ยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” และ “ประเทศไทย ๔.๐” ขณะเดียวกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับย่อยที่ประเทศไทยเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

 

 

บทสรุป พลเอก ประยุทธ์ฯ ยังกล่าวว่าโครงการทางรถไฟไทย-จีน มีนัยสำคัญเชิงกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมการเชื่อมต่อและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสระยะยาวให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องแล้ว การเชื่อมต่อระหว่างโครงการระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคกับทางรถไฟจีน-ลาว ยังทำให้ทางรถไฟไทย-จีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเชื่อมต่อระหว่างจีนกับอาเซียน รัฐบาลไทยมุ่งมั่นส่งเสริมโครงการทางรถไฟไทย-จีนอย่างสุดกำลัง

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190508/24e5db89-e202-613e-9876-33fd63f6a115.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box