การใช้กฎหมายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน

06 June 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีของไทย ได้พบกับ นายกัว เซิงคุน (Guo Shengkun) กรรมการกรมการเมือง เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่กรุงปักกิ่ง

 

๑.๑ นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ไทยยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับจีน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงด้านกฎหมาย

 

๑.๒ นายกัว เซิงคุน กล่าวว่า จีนยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกันกับไทย เพื่อส่งเสริมให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างจีนกับไทย มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หวังว่าหน่วยงานการใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศจะพัฒนาความร่วมมือที่มุ่งผลจริง ร่วมกันปราบปรามพฤติกรรมมิชอบข้ามประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองประเทศ

 

๒. ในวันเดียวกันนั้น (วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีของไทย ได้พบปะเจรจากับ นายเจ้า เค่อจื้อ (Zhao Kezhi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ที่กรุงปักกิ่ง

 

๒.๑ นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ไทยยินดีที่จะเพิ่มความร่วมมือที่เห็นผลจริงกับจีนในด้านการรักษาความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนามากยิ่งขึ้น

 

๒.๒ นายเจ้า เค่อจื้อ กล่าวถึงความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามความรับรู้ร่วมกันที่สำคัญระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ พัฒนาความร่วมมือที่มุ่งผลในด้านการจับกุมนักโทษหนีคดีและการติดตามการโจรกรรม ต่อต้านการฟอกเงิน และต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 

 

บทสรุป การใช้กฎหมายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน จะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและการปราบปรามการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้ายาเสพติด การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสานต่อความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง ผ่านทางกลไกความร่วมมือในกรอบต่างๆ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือไทย – จีน และ อาเซียน – จีน เป็นต้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/01/c_138106912.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190602/c02f8e69-6411-d580-b093-d9c87c6f745e.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190602/7f0b687b-24ed-7c92-17f8-3f0bada12115.html และเว็บไซต์ https://www.beltandroad.news/2019/06/02/china-thailand-to-enhance-law-enforcement-security-cooperation/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box