ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย

09 June 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย จากการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ ในพิธีฉลองครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-รัสเซีย ณ โรงละครกรุงมอสโก

 

๑.๑ นายวลาดิเมียร์ ปูตินกล่าวปราศรัยโดยชื่นชมการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านแห่งศักราชใหม่ระหว่างรัสเซีย-จีน ความว่า

 

๑.๑.๑ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา รัสเซียกับจีนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อกัน นับเป็นประวัติแห่งการช่วยเหลือกัน เป็นมิตรกัน และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของกันและกัน ทุกวันนี้ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านแห่งศักราชใหม่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดน เคารพเอกลักษณ์ของประชาชาติ มีความเสมอภาค เป็นมิตร และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของกันและกัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศใกล้ชิดยิ่งขึ้นอีก

 

๑.๑.๒ ความสัมพันธ์รัสเซีย-จีนได้ผ่านกระบวนการพัฒนาที่ไม่ธรรมดา ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่กันมาโดยตลอด ผลักดันให้ความสัมพันธ์สองประเทศในปัจจุบันก้าวสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ วันนี้ ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันลงนามและประกาศแถลงการณ์ร่วม อีกทั้งเสนอเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือรัสเซียกับจีน ซึ่งรัสเซียยินดีใช้ความพยายามร่วมกับจีน สร้างความผาสุกยิ่งขึ้นให้กับประชาชนสองประเทศ

 

๑.๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวเน้นว่า ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ตลอด ๗๐ ปีมานี้แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต จีนกับรัสเซียต่างเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอย่างจริงจัง หวังว่า จะใช้โอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตสองประเทศครบรอบ ๗๐ ปีเป็นจุดเริ่มต้น ใช้ความพยายามร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีงามของการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างทั่วด้านระหว่างจีน-รัสเซียในศักราชใหม่นี้

 

๒. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้พบกับนายนายดมิตรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ซึ่ง ประธานาธิบดีของจีน ได้กล่าวเน้นว่า 

 

๒.๑ ปีนี้เป็นปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับรัสเซียครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาในระดับสูง มีความเชื่อมั่นต่อกัน ระดับการประสานงานและคุณค่าทางยุทธศาสตร์สูงที่สุดในบรรดามหาประเทศต่างๆ สร้างคุณูปการสำคัญเพื่อสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาของโลก 

 

๒.๒ ทุกวันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเข้าสู่ศักราชใหม่ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศเพิ่มเนื้อหาสาระใหม่ๆมากขึ้น เผชิญกับสถานการณ์โลกที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการกระทำที่มิชอบต่างๆ เช่น ยับยั้งการพัฒนาของประเทศรุ่งเรืองใหม่ ดังนั้น จีนกับรัสเซียจึงควรเพิ่มการประสานงานหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน ซึ่งจะมีความหมายสำคัญยิ่งต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและความรุ่งเรืองของโลกด้วย

 

 

บทสรุป อาจกล่าวได้ว่า ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย มุ่งไปสู่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และกำลังมีแนวโน้มอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคงและต่างให้การยอมรับเชื่อถือต่อกัน อีกทั้งให้การสนับสนุนต่อผลประโยชน์สำคัญของอีกฝ่ายหนึ่ง ในปัญหาสำคัญที่ต่างสนใจร่วมกัน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้จัดตั้งกลไกไปมาหาสู่กันระหว่างผู้นำระดับสูง และมีความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการที่จีนกับรัสเซียต่างเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และจะร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อปกป้องกลไกสากลที่มีสหประชาชาติเป็นแกนนำ ในการรักษาระบบการค้าพหุภาคี ขณะที่กลไกการประสานงานระหว่างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน กับ สหพันธ์เศรษฐกิจยุโรป-เอเชีย ที่รัสเซียกำลังผลักดันนั้น จะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้จีนกับรัสเซียขยายความร่วมมือจากทวิภาคีไปสู่การสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีได้มากยิ่งขึ้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://elevenmyanmar.com/news/china-russia-chart-closer-ties-stability-asianewsnetwork และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190607/482e607d-6e0b-1436-264e-f6af4ce26d40.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190606/c94ac07d-ab6a-2888-3543-bbcf104dc84e.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190605/897c5f06-7aab-69da-ab4a-1e30647db94c.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190605/1b33db40-7a02-5936-3d91-eaf2556c5d10.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190606/13e88a86-ec47-7a93-1fb2-aa467beca466.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box