ข้อเสนอ ๔ ประการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซีย

10 June 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอ ๔ ประการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซีย รวมทั้งข้อคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ SPIEF (St. Petersburg International Economic Forum) ครั้งที่ ๒๓ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ยกข้อเสนอ ๔ ประการ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซีย ขณะเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มธุรกิจพลังงานจีน-รัสเซีย ได้แก่

 

๑.๑ ยืนหยัดในการถือวิสาหกิจเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการทางพาณิชย์ และแสวงหาความร่วมมือกันในวงกว้าง

 

๑.๒ บุกเบิกศักยภาพใหม่ ผลักดันให้ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซียยกระดับสูงขึ้น

 

๑.๓ ส่งเสริมการรวบรวมผลประโยชน์ และความร่วมมือแบบครบวงจร

 

๑.๔ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการพลังงานทั่วโลก ให้กิจการพลังงานพัฒนาไปอย่างยั่งยืน

 

๒. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างกล่าวปราศรัยในหัวข้อ “ยืนหยัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกันสร้างโลกที่เจริญรุ่งเรืองและดีงาม” ในการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กล่าวคือ

 

๒.๑ เน้นให้ร่วมมือกันเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา โดยจีนยินดีที่จะร่วมกับประชาคมโลก ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง พยายามสร้างสรรค์สังคมที่เอื้อประโยชน์ทั่วไป

 

๒.๒ ทุ่มเทกำลังสร้างบ้านเมืองสวยงามที่มนุษย์อยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ร่วมมือบุกเบิกช่องทางใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นว่า ปีนี้ จีนใหม่สถาปนาขึ้นครบรอบ ๗๐ ปี ในฐานะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดและประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ จีนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มาโดยตลอด ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

บทสรุป ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่า รัสเซียเป็นหุ้นส่วนสำคัญของจีนในความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการร่วมกันสร้างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ Belt and Road Initiative (BRI) ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) กับแนวคิด “ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุโรป-เอเชีย” ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่สามารถเกื้อกูลและสนับสนุนในการเดินหน้าไปได้พร้อมกัน นอกจากนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังเน้นว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องสอดคล้องกับความต้องการร่วมกันของประเทศส่วนใหญ่ในโลก โดยจีนยินดีที่จะร่วมกับประชาคมโลก บุกเบิกช่องทางใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกัน ด้วยการยืนหยัดในหลักการที่ร่วมกันปรึกษาหารือ สร้างสรรค์และแบ่งปันผลประโยชน์ รวมทั้งร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่หลากหลายและเปิดกว้าง ซึ่งต้องยืนหยัดในการถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง พยายามสร้างสังคมที่มีความสงบสุขที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ทั่วไปต่อกัน และที่สำคัญคือ ต้องยืนหยัดในการพัฒนาสีเขียว พยายามสร้างบ้านเมืองที่สวยงามที่มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมานฉันท์ เป็นต้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/08/c_138125165.htm และเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/08/WS5cfab677a31017657723005c.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190608/724c1bff-35fa-5c25-6bdf-7cfbb26716d8.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190608/247d749e-7649-5dae-b7e9-b749fb236eb9.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://foreignpolicy.com/2019/06/06/xi-and-putin-best-friends-forever/ และเว็บไซต์ http://tass.com/world/1061613 รวมถึงเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=PcymRrHLR4c )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box