จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗

12 June 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๒ จีนและอียิปต์ได้ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗ ที่กรุงโคโร เมืองหลวงของอียิปต์ โดยมีนักวิชาการกว่า ๖๐ คนจากจีน อียิปต์ สหรัฐฯ เม็กซิโก และอินเดีย เข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อหลักของฟอรั่มครั้งนี้คือ “รับรู้ร่วมกันทางศีลธรรมและการสร้างค่านิยมเดียวกันของมนุษย์” โดยมีการหารือทฤษฎีการสร้างระบบค่านิยมเดียวกันของมนุษย์ เพื่อรับมือกับพวกอนุรักษ์นิยมและเอกภาคีนิยม สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

 

๒. ฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ที่มหาวิทยาลัยหูเป่ย ของจีน เพื่อใช้เป็นเวทีวิชาการที่มุ่งดำเนินการหารือระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมโลก ส่งเสริมให้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของโลก

 

 

บทสรุป การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอียิปต์ นอกจากการจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗ ดังกล่าวแล้วนั้น ก็ยังมีการจัดการประชุมแพทย์แผนจีนและ functional medicine ระหว่างประเทศที่กรุงไคโรของอียิปต์ เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๖๒ เป็นเวลา ๒ วัน และเป็นการร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ กับศูนย์นวัตกรรมการบริหารและบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยการคมนาคมเซี่ยงไฮ้ และ Egyptian Chinese University เพื่อการผลักดันแพทย์แผนจีนให้เป็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขทั่วโลก และสร้างสรรค์ประชาคมร่วมชะตาด้านสุขภาพของมนุษยชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางการแพทย์จากจีนและอียิปต์ร่วมกันอภิปรายประเด็นต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมแพทย์แผนโบราณจีน และอนาคตของแพทย์แผนจีนในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอียิปต์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/11/WS5cff4e14a310176577230874.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190610/385b9828-f95a-9555-a8b4-fd65f8abd17a.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190607/d3b88a81-4aba-9985-7dd1-9d78afaeb647.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190415/c6eb5749-57f4-71ff-3c2b-546579e73a10.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/11/WS5cff1d28a31017657723083c.html และเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/15/c_137977000.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box