รัฐบาลจีนผลักดันการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

11 August 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจีนผลักดันการคัดแยกประเภทขยะในหลายเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณขยะในเมืองมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ตั้งแต่ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบทของจีน ได้ออกประกาศเพื่อผลักดันการคัดแยกประเภทขยะในเมืองใหญ่ และภายหลังจากที่รัฐบาลจีนผลักดันเรื่องนี้ ทำให้ประชาชนจีนต่างมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณขยะในเมืองก็มีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และมีข้อเสนอให้ ๔๖ เมืองใหญ่ของจีน รวมถึง ปักกิ่ง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ เริ่มทดลองการคัดแยกประเภทขยะ จากนั้นจึงจะนำประสบการณ์จากเมืองเหล่านี้ไปใช้ทั่วประเทศต่อไป

 

๒. เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๒ มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้ประกาศใช้ “ระเบียบบริหารการแยกขยะ” โดยกำหนดมาตรฐานขยะเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะที่ใช้หมุนเวียนได้ ขยะอันตราย ขยะเปียก และขยะแห้ง พร้อมทั้งกำหนดวิธีการแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น “วิธีหมูน้อย Peppa Pig” เพื่อกำหนดว่า สิ่งที่หมูกินได้เป็น “ขยะเปียก” สิ่งที่หมูไม่ชอบกินเป็น “ขยะแห้ง” รวมทั้ง สิ่งที่หมูกินแล้วจะเสียชีวิตเป็น “ขยะอันตราย” และสิ่งที่ขายแล้วซื้อหมูได้เป็น “ขยะรีไซเคิล” ซึ่งง่ายต่อการสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมจีนและทำให้ได้ความร่วมมือในการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดระบบผู้รับผิดชอบด้านการแยกขยะและหน้าที่ทางกฎหมาย หากบุคคลใดทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก จะมีโทษปรับสูงสุด ๒๐๐ หยวน และ ๕๐,๐๐๐ หยวน สำหรับองค์กร

 

๓. รัฐบาลจีนให้เหตุผลว่า แท้จริงแล้ว ขยะก็ยังถือเป็นทรัพยากร การแยกขยะจะทำให้ขยะประเภทต่างๆ สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก เพราะไม่เพียงขยะรีไซเคิล ขยะเปียกซึ่งเน่าเสียง่ายก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก เช่น ทำเป็นปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์ และถ้าขยะอันตรายไม่แยกออกจากขยะอื่นๆ ก็จะปล่อยสารพิษทำลายสิ่งแวดล้อม และทำให้ขยะอื่นๆ ไม่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้อีก ฯลฯ ส่วนขยะแห้ง เช่น เปลือกวอลนัทและกระดูกชิ้นใหญ่และแข็งมาก ไม่สามารถตัดเป็นชิ้นเล็กด้วยเครื่องจัดการขยะเปียก หากปะปนเข้าไปก็จะทำลายเครื่องให้เสียหายได้ด้วย เป็นต้น ดังนั้น การที่ประชาชนสามารถแยกขยะในชีวิตประจำวันของตนให้ถูกต้องนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การแยกขยะจะเป็นประโยชน์ต่อโลกและต่อชีวิตของมนุษย์ในอนาคต เป็นสิ่งที่ต้องทำ และรัฐบาลจีนก็ได้ออกแอพพลิเคชั่นสอนการคัดแยกขยะแก่ประชาชนด้วย ถ้ามีความสงสัย เพียงค้นหาข้อมูลในแอพพลิเคชั่นก็จะทำให้แยกขยะได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง

 

 

บทสรุป จากการที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้เริ่มดำเนินการคัดแยกขยะโดยพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมจีน กล่าวคือ เดิมทีเมื่อรับประทานอาหารที่สั่งทางออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถโยนทิ้งได้เลย ตอนนี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว โดยจากข้อมูลของแพลตฟอร์มการสั่งซื้อในแอพพลิเคชั่นหิวรึยังแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๔ ก.ค.๖๒ คำสั่งซื้อแบบ “ไม่มีชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร” ในมหานครเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น ๑๔๙% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในเดือน มิ.ย. ปีนี้ ซึ่งคนในสังคมจีนต่างเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องจัดการแยกอุปกรณ์รับประทานอาหารที่ใช้แล้วให้เรียบร้อย นอกจากนี้ ชาวจีนในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว (กวางเจา) และเซินเจิ้น ฯลฯ จะใช้ชีวิตตามการแก้ไขกฎหมายหรือการออกกฎหมายด้านการจัดการขยะ การจำแนกขยะในจีนกำลังเข้าสู่ “ยุคการบังคับ” ในอนาคตอันใกล้นี้

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/06/26/china-plans-compulsory-trash-sorting/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190809/20ef867e-4621-818e-49f5-82c487069c12.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190627/dded9f58-e41f-6e4a-31a7-6fdf70e53f84.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190627/bd55757f-18c5-35c7-9aee-20b7a1c2aacc.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190715/fdbd3661-9069-5ec4-9b87-8b00fabf245e.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190729/ba0da80a-4f4e-5589-aeb4-1f8e83b58f3c.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box