การเจรจาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น

14 August 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเจรจาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๒ นายเล่อ ยวี่เฉิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และนายตาเคโอะ อาคีบะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จัดการเจรจาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่นรอบใหม่ ที่เมืองนากาโนะ (Nagano) ของญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันอีกครั้งว่า จะปฏิบัติตามฉันทามติระหว่างผู้นำสองประเทศ ในการพบปะกันที่เมืองโอซาก้า สร้างความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ทั้งนี้ การจัดการเจรจาในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในช่วงเวลา ๗ ปีที่ผ่านมา

 

๒. หากย้อนไปดูการเจรจาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) จนถึงเดือนมิถุนายน ปี ๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) มีการเจรจาทางยุทธศาสตร์ถึง ๑๓ รอบ โดยมีบทบาทสำคัญต่อการขจัดอุปสรรคทางการเมืองระหว่างสองประเทศ ตลอดจนการบรรลุซึ่งเนื้อหาสำคัญและกรอบพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และอำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศ แต่ในระยะหลังเนื่องจากการกระทำบางอย่างของฝ่ายญี่ปุ่นที่ทำให้จีนไม่พอใจ จึงทำให้การเจรจาหยุดชะงักลง

 

๓. ข้อสังเกต

 

๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ คณะผู้แทนฝ่ายจีนที่ประกอบขึ้นด้วยนักเรียนมัธยมจากเขตสือจิ่งซานของกรุงปักกิ่งไปดูงานที่เทศบาลเขตอิตาบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการกระชับมิตรภาพระหว่างเขตสือจิ่งซานของจีนและเขตอิตาบาชิของญี่ปึ่นให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยคณะผู้แทนฝ่ายจีนยังได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนซากุระกาวา กรุงโตเกียว รวมทั้งเรียนวิชาวัฒนธรรมและศิลปกรรมของญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น และพื้นฐานมิตรภาพระหว่างเด็กและเยาวชนจีน-ญี่ปุ่นด้วย

 

๓.๒ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๒ ในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ “Panda Cup” ครั้งที่ ๖  โอทานิ ทาคุมะ ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับรางวัลขึ้นมากล่าวความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับการเยือนจีน ในขณะที่สถานฑูตจีนในประเทศญี่ปุ่น ได้เตรียมจัดแถลงข่าวจัดงานเทศกาลจีนปี ๒๐๑๙ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ก.ย.๖๒ โดยภายในงานจะมีการแสดงศิลปะและวรรณกรรม ชิมอาหารเลิศรส แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น มากมายถึง ๑๐๐ กว่าบูธ รวมไปถึงการแข่งขันรับประทานอาหารรสเผ็ดและการแข่งขันปิงปอง อีกทั้งยังมีแผนพิเศษในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับนักเรียนญี่ปุ่นและจีนอีกด้วย คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสถานฑูตจีนเป็นเจ้าภาพ และกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นให้การสนับสนุน

 

 

บทสรุป ความเคลื่อนไหวเชิงบวกระหว่างจีนกับญี่ปุ่น จากการจัดให้มีการเจรจาทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกันดังกล่าวนี้น ย่อมจะทำให้เกิดการรับรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งและก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่จะไปลงทุนร่วมกันในประเทศที่สาม เช่น ในพื้นที่ EEC ของประเทศไทย เป็นต้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/12/WS5d509c1fa310cf3e35565138.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190812/b839fe57-9f02-b339-312d-8f38ee563b2f.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190811/8a749d0d-1026-f401-426f-e8a4f7e57494.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190717/2bee5bea-ae5c-59c1-3cfd-6ebffb42deb3.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190809/6937c1bc-6d4c-326c-dd05-3dfe5af8f530.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190809/1694c5bd-30e1-3015-1b4a-d57d6bdf75dd.html รวมถึงเว็บไซต์ https://www.chinadailyhk.com/articles/57/197/49/1565495346788.html และเว็บไซต์ https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3022296/china-and-japan-vow-build-ties-new-era-strategic-talks-resume )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box