ท่าทีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียต่อการที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาเลย์ที่ได้ลงนามสัญญา 5G กับบริษัทหวาเหวย (Huawei หรือ หัวเว่ย) ของจีน

06 October 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ชื่นชมผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาเลย์ที่ได้ลงนามสัญญา 5G กับบริษัทหวาเหวย (Huawei หรือ หัวเว่ย) ของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๒ บริษัท Maxis ผู้ประกอบการโทรคมนาคมของมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามสัญญาการใช้งานระบบ 5G กับบริษัทหวาเหวย (Huawei หรือ หัวเว่ย) ของจีนในเชิงพาณิชย์ เป็นเวลา ๓ ปี โดย ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ร่วมพิธีลงนาม และได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่าง บริษัท Maxis กับ บริษัทหวาเหวย อันจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซียให้พัฒนารุดหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ ดร.มหาเธร์ เคยระบุว่า มาเลเซียต้องการใช้เทคโนโลยีของบริษัทหวาเหวยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

 

๒. ข้อสังเกต เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๒ นายมาสลี มาลิค (Maszlee Malik) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการของมาเลเซียกล่าวที่กรุงปักกิ่งว่า มาเลเซียหวังว่าจะส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมกับจีนมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการร่วมกันฝึกอบรมบุคลากรระดับสูงและส่งเสริมการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การที่ให้นักเรียกเข้าร่วมการฝึกอบรมและฝึกงานจริงกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษา ขณะนี้ บริษัทหวาเหวยของจีนได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของมาเลเซียจำนวน ๑๕ แห่ง เพื่อให้โอกาสการฝึกอบรมและการฝึกงานกับนักศึกษาด้านเทคโนโลยีทางข่าวสารและสารสนเทศ โดยหวังว่า จะมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนให้ข้อเสนอในทำนองนี้กับนักศึกษามาเลเซียเพิ่มมากขึ้น

 

 

บทสรุป การที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาเลย์ที่ได้ลงนามสัญญา 5G กับบริษัทหวาเหวย (Huawei หรือ หัวเว่ย) ของจีนนั้น เนื่องจากจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซียให้พัฒนารุดหน้า ดังกรณีที่ทุเรียนมาเลเซียสามารถเข้าสู่ตลาดจีน จากการที่บริษัทอาลีบาบาได้นำ eWTP (Electronic World Trade Platform หรือแพลตฟอร์มการค้าโลกอิเล็กทรอนิกส์) มาช่วย ซึ่งทำให้การทำการค้าระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างสะดวก โดยใช้เพียงมือถือแค่เครื่องเดียว ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสการฝึกอบรมและการฝึกงานกับนักศึกษาด้านเทคโนโลยีทางข่าวสารและสารสนเทศของมาเลเซียอีกด้วย

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/03/c_138446481.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191004/9ed36256-4d82-8710-4958-98ab965f4332.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190711/bde5bcc5-52ca-4b12-bd52-cf97c5efecb8.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190620/ee9cd4f0-468f-ecd0-3151-f1c92e586e4e.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://telecoms.com/500130/malaysia-makes-a-big-show-of-backing-huawei-on-5g/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box