แนวทางการรับมือต่อผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ ทั่วโลก

25 March 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับมือต่อผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ ทั่วโลก และการคุ้มครองความมั่นคงของตลาดการเงินของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๓ ที่กรุงปักกิ่ง สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดการประชุมแถลงข่าวในเรื่องแนวทางการรับมือดังกล่าว โดยนายเฉิน อี่ว์ลู่ (Chen Yulu) รองผู้ว่าการธนาคารกลางของจีน กล่าวในที่ประชุมว่า

 

๑.๑ ในภาพรวมระบบการเงินของจีนยังคงมีเสถียรภาพ มีการคาดการณ์ต่อตลาดการเงินที่มั่นคง เครดิตเงินตรา (monetary credit) เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและค่อนข้างรวดเร็ว เศรษฐกิจประชาชาติของจีนสามารถต้านทานผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด และสร้างคุณูปการสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของตลาดการเงินทั่วโลก

 

๑.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูการผลิต การทำงาน ระบบการเงิน โดยประกาศใช้นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ลุกลามไปทั่วโลก และความผันผวนในตลาดการเงินระหว่างประเทศได้เพิ่มความรุนแรง ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะหดตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการท้าทายใหม่กับการพัฒนาของเศรษฐกิจจีน

 

๑.๓ ปัจจุบัน สถานการณ์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ ในจีน มีความมั่นคงในภาพรวม การดำเนินการของเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน แนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนจะพัฒนาในระยะยาวนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ระบบการเงินของจีนจะยืนหยัดกรอบนโยบายที่ใช้อยู่ หลักการเคารพตลาด กับหลักการบริหารตามกฎหมาย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามระยะของสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับปรุงระดับความเข้มงวด จังหวะและจุดสำคัญของนโยบายที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับการท้าทายร่วมกับมิตรประเทศ

 

๒. ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง

 

๒.๑ กลไกการร่วมป้องกันและควบคุมแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดการแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๓ โดยระบุว่า โครงการสำคัญๆ ทั่วประเทศเปิดดำเนินการตามปกติมากขึ้น โดยได้เดินหน้าโครงการสำคัญด้านการคมนาคม ชลประทาน และพลังงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งนับตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนเป็นต้นมา กระทรวงการคลังได้ประกาศมาตรการหลายข้อ เพื่อประกันโครงการที่ลงทุนไปแล้วให้เปิดดำเนินการตามปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ มีสถิติจากคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติระบุว่า โครงการทางหลวงหลักและโครงการขนส่งทางเรือเปิดดำเนินการตามปกติแล้วร้อยละ ๙๗ ส่วนโครงการท่าอากาศยานเปิดดำเนินการตามปกติแล้วร้อยละ ๘๗

 

๒.๒ นายเซียว หย่วนฉี่ (Xiao Yuanqi) ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับธุรกิจธนาคารและประกันภัยแห่งชาติจีน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ ว่า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ สินเชื่อด้อยคุณภาพของธุรกิจธนาคารมีการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง แต่ยังเป็นระดับที่ควบคุมได้ ส่วนการขึ้นลงของตลาดการเงินระหว่างประเทศย่อมจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจจีน แต่เป็นผลกระทบในระยะสั้น ซึ่งถ้ามองในระยะยาว กลไกตลาดการเงินของจีนค่อนข้างสมบูรณ์แบบ และมีพื้นฐานที่มั่นคง ทั้งนี้ สถิติระบุว่า ปลายเดือน ก.พ.๖๓ ที่ผ่านมา ยอดดุลสินเชื่อด้อยคุณภาพขององค์การการเงินและธุรกิจธนาคารเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๐๕ % เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.๖๓ โดย นายเซียว หย่วนฉี่ เห็นว่า ในช่วงสองสามเดือนข้างหน้า สินเชื่อด้อยคุณภาพยังคงเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง จึงต้องพิจารณาและคาดการณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับธุรกิจธนาคารและประกันภัยแห่งชาติจีนได้ดำเนินการทดสอบถึงความกดดันที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

 

บทสรุป แม้ว่าในช่วง ๒ เดือนแรกของปีนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนเติบโตร้อยละ ๕.๓ เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ยังคงจะส่งผลกระทบต่ออุปทาน และเงินเฟ้อในระยะสั้น ซึ่งการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ ในจีนดีขึ้น ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูการผลิตและการเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มราคาสินค้าในภาพรวมจะค่อยๆ มีเสถียรภาพ โดยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะลดต่ำลงในไตรมาสที่ ๒ , ๓ และ ๔ จึงอาจกล่าวได้ว่า การดำเนินการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้แนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนจะพัฒนาในระยะยาวนั้นไม่เปลี่ยนแปลง

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์https://www.youtube.com/watch?v=bWgV5A1jUC0 และเว็บไซต์ https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/22/world/asia/22reuters-health-coronavirus-china-pboc.html?searchResultPosition=5 รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200323/c8709df9-9441-ebe0-f17e-599dbab594f7.html และเว็บไซต์ http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202003/22/content_WS5e776e58c6d0c201c2cbf25f.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200322/2bac3ebf-7ef3-119f-cfa6-dec7de4c3c1e.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200318/82fa974e-3c1a-ed4e-14b1-839a71112955.html อีกทั้งเว็บไซต์ http://www.chinabankingnews.com/2020/03/18/chinas-banking-regulator-says-bad-loans-under-control-despite-coronavirus-bump-property-financing-policy-remains-unchanged/ และเว็บไซต์ https://www.caixinglobal.com/2020-03-23/chinas-economy-will-show-recovery-in-second-quarter-central-banker-101532866.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box