ความคืบหน้าของการวิจัยวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ของจีน

18 May 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการวิจัยวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室 The State Council Information Office) ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ เกี่ยวกับความคืบหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ประชาชนยังคงมีความกังวล โดย นายเจิง อี้ซิน (曾益新 Zeng Yixin) รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (国家卫健委副主任 Deputy Director of the National Health and Welfare Commission) ได้แถลงว่า นับตั้งแต่มีการระบาดของโรค ทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่นำโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กลไกการป้องกันและควบคุมร่วม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน (促进疫苗研发 to promote vaccine research and development) ซึ่งปัจจุบัน การวิจัยวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ของจีนกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยวัคซีน ๒ ชนิดจะเสร็จสิ้นการทดลองระยะที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคมนี้

 

๒. ปัจจุบัน จีนมีวัคซีน (疫苗vaccine) ทั้งหมด ๕ ชนิด ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการแพทย์แห่งชาติ และกำลังดำเนินการทดลองระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ อยู่ ซึ่งถือเป็นการรับมือเหตุฉุกเฉินโดยอนุญาตให้ดำเนินการทดลองระยะที่ ๑ (เกี่ยวกับการผลิตสารภูมิต้านทาน หรือ 抗体 Antibody ) และระยะที่ ๒ (เกี่ยวกับการทดลองทางคลินิก หรือ 诊所clinic) พร้อมกันได้ โดยจีนมีอาสาสมัครทั้งหมด ๒,๕๗๕ คน แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนระยะแรก ๕๓๙ คน และระยะที่สอง ๒,๐๓๖ คน ทั้งนี้ กำลังเข้าสู่ช่วงประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน

 

 

บทสรุป นายเจิง อี้ซิน ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การวิจัยและพัฒนาวัคซีนมีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งโครงการวิจัยวัคซีนของจีนในทุกขั้นตอน ต้องผ่านการพิสูจน์และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากศูนย์ตรวจสอบยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยได้การสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญต่างคาดว่า วัคซีนของจีนดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ได้เร็วที่สุดประมาณเดือนมีนาคมปีหน้า (ค.ศ.๒๐๒๑ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔)

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.chinanews.com/gn/2020/05-15/9185366.shtml และเว็บไซต์ https://www.tellerreport.com/news/2020-05-15-national-health-and-safety-commission--5-new-crown-vaccines-approved-for-phase-i-and-phase-ii-combined-clinical-trials.SyQ68mRo5I.html รวมทั้งเว็บไซต์ https://m.xianjichina.com/news/details_201200.html และเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/15/c_139059643.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://en.nhc.gov.cn/2020-05/15/c_80202.htm ตลอดจนเว็บไซต์ https://news.cgtn.com/news/2020-05-16/Second-phase-of-clinical-trials-for-COVID-19-vaccine-expected-in-July-QxWkVlxG1O/index.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200516/7975ff70-c035-17b8-3d5d-aee89c152824.html อีกทั้งเว็บไซต์ https://www.globaltimes.cn/content/1188531.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box