กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军 People's Liberation Army : PLA) ได้ส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงกลาโหมประเทศต่างๆ

19 May 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军 People's Liberation Army : PLA) ได้ส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงกลาโหมประเทศต่างๆ รวมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์ในการยับยั้งการระบาดของโควิด-๑๙ กับกองทัพของหลายประเทศผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมจีนได้นำเสนอข่าวที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือ PLA จัดส่งเครื่องบินของกองทัพอากาศ ลำเลียงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-๑๙ เพื่อช่วยเหลือมิตรประเทศ โดยส่งมอบให้กับประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และปากีสถาน ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พ.ค.๖๓ รวมทั้ง ประเทศเนปาล อัฟกานิสถาน ศรีลังกา อุซเบกิสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน และและประเทศอื่นๆ อีก ๑๒ ประเทศ นอกจากนี้ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ในการต่อสู้ โควิด-๑๙ กับกองทัพของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และยูเครน โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์

 

๒. สำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ในการยับยั้งการระบาดของโควิด-๑๙ โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์นั้น ได้มีการหารือในหลายประเด็นที่สำคัญ เช่น การบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน การป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส การรักษาทางคลินิก และการวินิจฉัยตรวจโรค ฯลฯ ทำให้ผู้ร่วมประชุมของกองทัพต่างชาติได้ชื่นชมการแบ่งปันประสบการณ์ของจีน และประเมินค่าต่อผลสำเร็จที่จีนสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสในระดับสูง รวมถึงการใช้ความพยายามอย่างมากของ PLA ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส นอกจากนี้ ผู้ร่วมการประชุมยังขอบคุณจีน ที่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด-๑๙ อย่างทันท่วงที รวมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมการระบาดของไวรัส การรักษาผู้ป่วยอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนยินดีที่จะรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับการระบาดของไวรัสอีกด้วย

 

๓. ข้อสังเกตต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

 

๓.๑ การมอบสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงกลาโหมไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ โดย พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-๑๙ จาก นายหยาง ซิน อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดอุณหภูมิ หมวกกันน็อกอัจฉริยะตรวจวัดอุณหภูมิ ชุดทดสอบกรดนิวคลีอิก หน้ากากอนามัย หน้ากากพลาสติกแบบเต็มใบ แว่นป้องกันทางการแพทย์ ชุด PPE ถุงมือทางการแพทย์ และรองเท้าสำหรับป้องกันการติดเชื้อทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และหลังจากหมดสถานการณ์โควิด-๑๙ แล้ว จะมีการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ทหารในด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

 

๓.๒ การประชุมด้านการแพทย์ทหารระหว่างจีน-ไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ที่ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม ได้มีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงการควบคุมการระบาดและเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine ) การวิเคราะห์มาตรการรักษา การป้องกันการติดเชื้อ และเทคนิคการตรวจจับไวรัส ซึ่งผลจากการประชุมนอกจากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศแล้ว ยังได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีและหลากหลายเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ อันเป็นการพัฒนาวงการแพทย์ทหารของไทยอีกด้วย

 

 

บทสรุป กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือ PLA ได้มีบทบาทที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านกรอบความร่วมมือทั้งพหุภาคีและทวิภาคี โดย PLA จะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันของกองทัพประเทศต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202005/17/t20200517_34921793.shtml และเว็บไซต์ http://english.chinamil.com.cn/view/2020-05/17/content_9815177.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/mil/2020-05/14/c_1210617953.htm และเว็บไซต์ http://eng.chinamil.com.cn/view/2020-05/13/content_9812980.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.chinanews.com/mil/shipin/cns/2020/05-14/news856304.shtml และเว็บไซต์ https://www.tellerreport.com/news/2020-05-14-chinese-people-s-liberation-army-provides-anti-epidemic-materials-assistance-to-12-countries--army.BkllCazccU.html รวมถึงเว็บไซต์ https://mgronline.com/politics/detail/9630000050322 และเว็บไซต์ https://www.posttoday.com/social/general/623205 อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200517/e2201b0c-901f-bd8a-6686-2f165a497e52.html และเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.or.th/th/sgxw/t1778568.htm ยังมีเว็บไซต์ http://www.ecns.cn/news/2020-05-17/detail-ifzwknkv0962443.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box