ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรป หลังโควิด-๑๙

25 June 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรป หลังโควิด-๑๙ จากการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างผู้นำของจีนกับกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

 

 

๑. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (习近平Xi Jinping) ผู้นำของจีน กล่าวเน้นว่า

 

๑.๑ จีนต้องการสันติภาพแต่ไม่ต้องการการผูกขาด จีนเป็นโอกาสแต่ไม่ใช่ภัยคุกคาม จีนเป็นหุ้นส่วนแต่ไม่ใช่คู่แข่ง ดังนั้น จีนและยุโรปควรเคารพกัน แสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง รวมทั้งเพิ่มพูนความเข้าใจและความไว้วางใจกัน และขยายผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาระหว่างการพัฒนา

 

๑.๒ จีนและยุโรปต่างเป็นกำลังสำคัญของโลก โดยเป็นตลาดใหญ่ทั้งสองแห่ง ดังนั้น ข้อเสนอและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจึงมีความหมายสำคัญต่อทั่วโลก

 

๑.๓ จีนและยุโรปเป็นกำลังสำคัญที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงของทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ของโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ไม่เคยมีในรอบ ๑๐๐ ปี จากสภาวะการระบาดของโควิด-๑๙ ได้กระตุ้นให้จีนและยุโรปต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและประสานงานในประเด็นปัญหาที่สำคัญต่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก

 

๒. กลุ่มผู้นำสหภาพยุโรป ซึ่งมีนาย ชาร์ลส์ มิเชล (Charles Michel) ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป และนางอัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน (Ursula von der Leyen) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ฝ่ายยุโรปจะใช้ความเปิดเผยและตรงไปตรงมา ดำเนินการเจรจาทางยุทธศาสตร์กับจีน โดยเฉพาะการขยายความรับรู้ร่วมกัน

 

๓. ข้อสังเกตเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรป

 

๓.๑ การประชุมครั้งนี้ นับเป็นการพบปะกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างผู้นำจีนและผู้นำคนปัจจุบันของสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบแนวคิดความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มั่นคงยิ่งขึ้น และก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

 

๓.๒ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า จีนและสหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ทำให้มีความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน และมีความเข้าใจกันมากกว่าจะเกิดความขัดแย้งกัน

 

๓.๓ รูปธรรมความคืบหน้าจากการหารือกันในครั้งนี้ ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนการเจรจาว่าด้วยข้อตกลงด้านการลงทุนระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (๒) การประกาศเตรียมลงนามข้อตกลงว่าด้วยสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ระหว่างจีน-สหภาพยุโรป และ (๓) การบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของโลก

 

 

บทสรุป ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีแห่งวาระครบรอบ ๔๕ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในปี ๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ที่จีนและยุโรปได้ประกาศความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ดังนั้น ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรป หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ยังคงกระจายไปทั่วโลกนั้น จะไม่กระทบความร่วมมือระหว่างจีน-สหภาพยุโรป และยิ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนมากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยการเปิดกว้างทางการตลาด รวมทั้งการปกป้องกลไกพหุภาคีและการค้าเสรีร่วมกัน

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinanews.com/gn/2020/06-23/9220314.shtml และเว็บไซต์ http://www.chinamission.be/chn/zoyws/t1791293.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.yqrtv.com/xwzx_21796/gnxw_21800/202006/t20200624_1032525.html และเว็บไซต์ http://www.laiwumedia.com/m/folder2053/folder2071/2020-06-23/598100.html ตลอดจนเว็บไซต์ และเว็บไซต์ http://m.cnr.cn/news/20200623/t20200623_525142125.html และเว็บไซต์ http://www.mee.gov.cn/ywdt/szyw/202006/t20200623_785583.shtml อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200623/a88f9516-24c9-d75b-350b-cba7a0b91a09.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200623/40396575-f66a-594d-d553-154ea584fd52.html นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200623/e9d9f4da-7e89-ac99-1340-977765beafac.html และเว็บไซต์ http://politics.people.com.cn/n1/2020/0623/c1024-31755929.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box