สถาบันวิจัยทะเลจีนใต้ของจีน ได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี ๒๐๒๐

26 June 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันวิจัยทะเลจีนใต้ของจีน ได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี ๒๐๒๐ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ สถาบันวิจัยทะเลจีนใต้ของจีน (中国南海研究院 National Institute for South China Sea Studies) ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี ๒๐๒๐ หรือ 美国在亚太地区的军力报告 (2020) โดยมีสำนักข่าวต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อของจีนเองและสื่อของต่างประเทศ รวมเกือบ ๓๐ แห่ง และนักวิชาการจากสถาบันวิจัยหลายแห่ง ตลอดจนผู้แทนจากสถานทูตต่างประเทศในจีน กว่า ๑๐ ประเทศและภูมิภาครวมถึงสหรัฐฯ รัสเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ฯลฯ รวมเกือบ ๘๐ คน เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายงานดังกล่าว โดยในครั้งนี้ถือเป็นการจัดรายงานครั้งที่ ๓ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ที่ทางสถาบันวิจัยทะเลจีนใต้เคยจัดให้มีการรายงานฯ มาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ รายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี ๒๐๑๖ หรือ 美国在亚太地区的军力报告 (2016) และรายงานว่าด้วยกำลังทหารของญี่ปุ่น ประจำปี ๒๐๑๘ หรือ日本军力报告 (2018)

 

๒. กรอบแนวคิดในการวิจัยของรายงานนี้มีพื้นฐานมาจากการปรับเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐฯ ว่าด้วย "การปรับสมดุลเอเชีย-แปซิฟิก" (亚太再平衡 Asia-Pacific Rebalancing) ไปสู่ "ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก" (印太战略 Indo-Pacific Strategy) โดยมุ่งเน้นไปที่การวางกำลังทางทหารและสถานะทางทหารล่าสุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อทำการทบทวนและวิเคราะห์กิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๕ บท ได้แก่

 

๒.๑ บทที่ ๑ นำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนโยบายความมั่นคงของสหรัฐฯ ในเอเชีย-แปซิฟิก และ "ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก"

 

๒.๒ บทที่ ๒ นำเสนอเกี่ยวกับการวางกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

๒.๓ บทที่ ๓ นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

๒.๔ บทที่ ๔ นำเสนอความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงพันธมิตร

 

๒.๕ บทที่ ๕ นำเสนอบทบาทของสหรัฐฯ หลังจากการรื้อฟื้นยุทธศาสตร์การแข่งขันของมหาอำนาจ กับการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และบทบาทเชิงบวกของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสองประเทศในการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาค

 

๓. ข้อสังเกต ในการประชุมครั้งนี้ ดร.อู๋ ซื่อฉุน (吴士存 Wu Shicun) คณบดีสถาบันวิจัยทะเลจีนใต้ของจีน (中国南海研究院院长) และศาสตราจารย์ ดร.จู เฟิง (朱锋 Zhu Feng) ผู้อำนวยการบริหารศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือการวิจัยทะเลจีนใต้มหาวิทยาลัยหนานจิง (南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมทั้งร่วมกันตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวสื่อและนักการทูตในประเทศจีน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในช่องแคบไต้หวันด้วย

 

 

บทสรุป ในรายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี ๒๐๒๐ ดังกล่าว ได้เรียบเรียงและวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ รวมทั้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการวางกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะการวิเคราะห์ถึงรายงานงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในปี ๒๐๒๐ ที่เน้นถึงการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ จากจีนและรัสเซีย โดยอ้างว่าจีนและรัสเซียเริ่มขยายอิทธิพลในระดับโลก และพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม สถานะปัจจุบันของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ได้ส่งผลโดยตรงต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (中美军事关系的现状直接影响到亚太地区的和平与稳定。) และนี่คือเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคจึงหลีกเลี่ยงจาก "การเลือกข้าง" (“选边站”) ระหว่างจีนและสหรัฐฯ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.nanhai.org.cn/dynamic-detail/35/9547.html และเว็บไซต์ http://www.nanhai.org.cn/uploads/file/20200623/jlbg.pdf รวมทั้งเว็บไซต์ https://www.bnn.co/news/gb/intl/2020/06/202006241218.shtml และเว็บไซต์ https://mil.news.sina.com.cn/2020-06-24/doc-iirczymk8824801.shtml ตลอดจนเว็บไซต์ https://war.163.com/20/0625/10/FFV9HB8C000181KT.html และเว็บไซต์ https://news.gmw.cn/2020-06/21/content_33928089.htm รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200624/c0bce4ca-9fab-c119-bbd9-aaf9dbf0f12c.html และเว็บไซต์ https://6do.news/article/2840408-01 นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ http://bj.crntt.com/doc/1058/0/3/8/105803881.html?coluid=136&kindid=4711&docid=105803881&mdate=0624085419 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box