รายงานสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒)

29 June 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของจีน (中国国家禁毒委员会办公) ได้ประกาศรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ปี ๒๐๑๙ (2019年中国毒品形势报告) โดยระบุถึงงานปราบปรามยาเสพติดและสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ซึ่งจีนมีผู้ติดยาเสพติดจำนวน ๒.๑๒๘ ล้านคน คิดเป็น ๐.๑๖% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ซึ่งลดลง ๑๐.๖% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่จีนได้มีการดำเนินคดีอาชญากรรมยาเสพติดจำนวน ๘๓,๐๐๐ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑๑๓,๐๐๐ ราย และตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่างๆ รวม ๖๕.๑ ตัน นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็ก ตลอดจนผลักดันโครงการชุมชนเลิกยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้เสพยา โดยครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดจำนวน ๖๑๗,๐๐๐ คน

 

๒. ในรายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดทั่วโลกมีแนวโน้มเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจาก ๓ อันดับแหล่งยาเสพติดขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง

“สามเหลี่ยมทองคำ” (金三角) “พระจันทร์เสี้ยวทองคำ” (金新月) และ “Silver Triangle” (银三角) ยังคงมีปริมาณการผลิตยาเสพติดแบบดั้งเดิมจำนวนมหาศาล

 

๓. ข้อสังเกต รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเมื่อเช้าวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ ที่กรุงปักกิ่ง ได้มีการจัดประชุมเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นในด้านงานปราบปรามยาเสพติด ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวอวยพรแก่บุคคลดีเด่นด้านงานปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าของการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงใจ และได้เน้นย้ำว่า ขณะนี้ ปัญหายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของสังคมอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ภัยคุกคามจากยาเสพติดแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ รวมทั้งอาชญากรรมออนไลน์และออฟไลน์มีความเกี่ยวพันกัน ดังนั้น ต้องดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดอย่างลึกซึ้งและแน่วแน่

 

 

บทสรุป ถึงแม้ว่าจีนจะประสบผลสำเร็จด้านการปราบปรามการใช้ยาเสพติด แต่การใช้ยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มที่แพร่หลายอยู่ เนื่องจากชนิดของยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนจึงได้ให้คำแนะนำในการควบคุมยาเสพติด โดยเน้นย้ำว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศจะส่งเสริมความสำเร็จในงานการควบคุมยาเสพติด และมีส่วนร่วมอย่างมากในการปกป้องความสามัคคีรวมทั้งเสถียรภาพทางสังคม และสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนความเจริญรุ่งเรือง

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://cxnews.cnnb.com.cn/system/2020/06/25/012120044.shtml และเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2020-06/25/content_5521948.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://china.qianlong.com/2020/0627/4335372.shtml และเว็บไซต์ http://www.nncc626.com/2020-06/23/c_1210673603.htm และเว็บไซต์ https://news.sina.cn/gn/2020-06-24/detail-iirczymk8830172.d.html และเว็บไซต์ http://www.chinanews.com/gn/2020/06-25/9221985.shtml รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200626/f17f5904-1beb-ce16-e250-82258d1cd210.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200624/5faa4bbe-f563-9f6e-ad03-c40fa74f631f.html อีกทั้งเว็บไซต์ https://news.163.com/20/0624/21/FFTTSU5I00018AOR.html และเว็บไซต์ https://news.china.com/socialgd/10000169/20200626/38403619.html)

Announcement: 
0

Facebook Comments Box