คณะรัฐมนตรีจีน ได้กำหนดนโยบายขยายการเปิดสู่ภายนอก เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการค้ากับต่างประเทศและทุนต่างชาติ

31 July 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกรณีที่คณะรัฐมนตรีจีน ได้กำหนดนโยบายขยายการเปิดสู่ภายนอก เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการค้ากับต่างประเทศและทุนต่างชาติ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน (国务院总理李克强) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (主持召开国务院常务会议) ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อวางแผนนโยบายขยายการเปิดสู่ภายนอก รวมถึงข้อตกลงในการพัฒนาเขตสาธิตเพื่อการค้าบริการในเชิงลึก โดยที่ประชุมได้เน้นว่า การค้ากับต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศให้มีเสถียรภาพเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน "หกเสถียรภาพ" (“六稳”) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรี เพื่อมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพหลักของการค้าต่างประเทศ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรม กล่าวคือ

 

๑.๑ การสนับสนุนบริษัทการค้าต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านทานความเสี่ยง (一是支持外贸企业增强抗风险能力) ในการตอบสนองต่อปัญหาสำคัญ เช่น การลดคำสั่งซื้อขององค์กร โดยมีการนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตลาดและเพิ่มคำสั่งซื้อ และใช้การประกันสินเชื่อส่งออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่จะส่ง อันเป็นการส่งเสริม "การประกันสินเชื่อ + การรับประกัน" (“信保+担保”) เพื่อให้การสนับสนุนการปรับปรุงเครดิตสำหรับการจัดหาเงินทุนของบริษัทการค้าต่างประเทศ

 

๑.๒ การส่งเสริมให้ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของพื้นที่ (二是鼓励中西部、东北地区发挥优势) ในการดำเนินอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศที่ใช้แรงงานมาก โดยสนับสนุนการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน คลังสินค้าต่างประเทศ และธุรกิจบริการที่ครอบคลุมการค้าต่างประเทศ เพื่อขยายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในตลาดนำร่องและผลักดันการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

 

๑.๓ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (三是完善吸引外资政策环境) โดยจะปฏิบัติต่อโครงการลงทุนต่างประเทศที่สำคัญอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพิ่มการใช้ที่ดินและการค้ำประกันอื่น ๆ การปรับปรุงความสะดวกสบายของการระบุตัวตนของวิสาหกิจไฮเทคต่างชาติ การมีโควต้าพิเศษสำหรับการกู้คืนและลดปริมาณสินเชื่อของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

 

๑.๔ การดำเนินบทบาทของการค้าบริการในการรักษาเสถียรภาพการค้าต่างประเทศและการลงทุนต่างประเทศ (四是发挥服务贸易对稳外贸稳外资的作用)

๒. ข้อสังเกต นายหลิว เซี่ยงตง (刘向东 / Liu Xiangdong) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจของศูนย์แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน (中国国际经济交流中心经济研究部副部长) วิเคราะห์ว่า เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นกับการค้าต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของจีนจึงได้ขยายการเปิดเพิ่มเติม เพื่อรักษาเสถียรภาพการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ อันเป็นเป้าหมายในระยะสั้น โดยการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการไหลเวียนของการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

บทสรุป แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานจำนวนมากได้ย้ายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากต้นทุนของแรงงานก็ตาม แต่ภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนยังคงมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อาทิ ความสะดวกสบายของการขนส่งโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟสายจีน-ยุโรป และการพัฒนาของธนาคารจีน ฯลฯ ซึ่งได้ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนถูกกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสามารถชดเชยข้อเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนของแรงงานได้ เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/2020-07/30/content_5531215.htm และเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-07/29/c_1126301390.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.ccpitcft.com/newsinfo/667748.html และเว็บไซต์ http://www.gov.cn/premier/2020-07/29/content_5531005.htm ตลอดจนเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-07-30/detail-iivhuipn5787739.d.html และเว็บไซต์ https://www.yicai.com/news/100717739.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box