ทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในเวทีการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) ครั้งที่ ๑๐

13 September 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในเวทีการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๘ ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ๑๐ ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ที่ประชุมฯ ได้แสดงท่าทีถึงความตระหนักต่อผลกระทบสำคัญของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และความจำเป็นที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อการฟื้นฟู และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ EAS ในการเป็นเวทีหารือประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในระดับผู้นำ ทั้งในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยประเทศที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของภูมิภาคและพัฒนาการล่าสุดในภูมิภาค ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนและเห็นพ้องถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยนายหวัง อี้ (王毅) มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (国务委员兼外长) ของจีน กล่าวว่า

 

๑.๑ ปีนี้เป็นปีครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการก่อตั้งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เมื่อยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ ภาระหน้าที่เร่งด่วนที่สุดของการประชุมก็คือ ระดมความเห็นพ้องกันในการต้านโรคระบาด ส่งเสริมความร่วมมือการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาค (今年是东亚峰会成立十五周年,我们正站在新的历史起点上。本届东亚峰会最紧迫、最现实的任务,就是进一步汇聚团结抗疫共识,推动重振经济合作,维护地区和平发展大局。)

 

๑.๒ ต้องเสนอแรงขับเคลื่อนใหม่ในการต่อต้านโรคระบาด ยืนหยัดเจตนารมณ์ตามหลักการวิทยาศาสตร์ โดยคัดค้านการนำเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์โรคระบาด รวมทั้งสนับสนุนองค์การอนามัยโลก ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสาธารณสุข ร่วมสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันด้านสุขอนามัย (我们要为抗击疫情提供新动力。没有什么比控制疫情、挽救生命更重要。各国要秉持科学精神,反对疫情政治化,支持世界卫生组织作用,加强卫生政策沟通和抗疫协作,共建人类卫生健康共同体。)

 

๑.๓ ต้องออกมาตรการใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พยายามสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลายเป็นแหล่งที่มาของการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่มั่นคงในยุค “หลังโควิด-๑๙” ยืนหยัดการพัฒนาที่เปิดกว้าง ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งเสริมการอัพเกรดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่า ยืนหยัดการค้าเสรี ปกป้องระเบียบการค้าพหุภาคี สร้างสรรค์เครือข่ายการค้าเสรีที่ทรงคุณภาพของภูมิภาค (我们要为经济复苏推出新举措。国际货币基金组织预测,东亚有望成为今年全球唯一经济正增长的地区。我们要共同努力,把东亚打造成“后疫情时代”世界经济的稳定增长源。要坚持开放发展,特别是加强科技合作与产业分工,促进产业链价值链提质升级。要坚持自由贸易,维护多边贸易规则,打造高水平区域自贸网络。要坚持共赢多赢,摒弃零和博弈,做大合作蛋糕,寻求最大共同利益。)

 

๑.๔ ต้องประกันสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ซึ่งประเทศจีนสนับสนุนกลุ่มอาเซียนแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในความร่วมมือภูมิภาค โดยยืนหยัดแนวคิดร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ยืนหยัดการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ (我们要为地区和平稳定提供坚强保障。东亚长期以来维持良好发展态势,得益于建立了以东盟为中心的东亚合作机制,推广了协商一致的“东盟方式”,实现了大国在本地区的良性互动。)

๒. เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคยังคงรุนแรงอยู่ ประเทศต่างๆ ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านการป้องกันโรคและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้น จีนจึงคาดหวังให้การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ ๒ ประเด็นสำคัญ คือ (๑) การรวมพลังต่อสู้กับโรคระบาด และ (๒) แสวงหาการพัฒนาร่วมกัน โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและระยะยาว รักษาผลสำเร็จงานป้องกันการแพร่ระบาดในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มแรงผลักดันใหม่ให้กับเสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพิ่มพูนผลคืบหน้าในการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้

 

บทสรุป นายหวัง อี้ ได้เน้นว่า การพิทักษ์ความร่วมมือที่ดีของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือต่อต้านโรคระบาดและมีการพัฒนาในระดับลึก จึงเป็นภาระหน้าที่ร่วมกัน ซึ่งประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนการประสานงานทางยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความเชื่อถือ​ โดยหวังว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก หรือ EAS จะแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ต่อการนี้ โดยเฉพาะบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจทางยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีของ EAS ในปีนี้ ที่ประชุมได้เห็นพ้องที่จะใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริมกระบวนการ EAS และคาดหวังความสำเร็จของผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ ๑๕ ที่จะจัดขึ้นในเดือน พ.ย.๖๓ นี้

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.cn/web/wjbzhd/t1813644.shtml และเว็บไซต์ http://www.nbd.com.cn/articles/2020-09-10/1502316.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.xiangyin.gov.cn/31176/31184/content_1742871.html และเว็บไซต์ http://www.sz95559.com/szzx/208797.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0911/c64094-31857388.html และเว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/1292563?cate=5d5bcb4e15e39c306000683b อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200910/f83c5044-6661-66ca-aa60-d014682153f8.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200909/5362db44-adb5-8b95-926d-37b850213265.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box