จีนได้ลงนามเข้าร่วมใน “แผนการดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙” (“新冠肺炎疫苗实施计划” / "The COVID-19 Vaccines Global Access" : COVAX)

14 October 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการที่จีนได้ลงนามเข้าร่วมใน “แผนการดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙” (“新冠肺炎疫苗实施计划” / "The COVID-19 Vaccines Global Access" : COVAX) เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓ ในขณะที่ปัจจุบัน จีนมีวัคซีนโควิด-๑๙ จำนวน ๔ สายพันธุ์ (种 / Species) ที่อยู่ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ ๓ และกำลังดำเนินการทดลองร่วมกับอย่างน้อย ๑๔ ประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ต.ค.๖๓ นางหวา ชุนอิ๋ง (华春莹) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน (中国外交部发言人) ได้ยืนยันถึงการเข้าร่วมโครงการผลิตวัคซีนโควิด -๑๙ ระดับโลกอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่า จีนได้ลงนามในข้อตกลงกับพันธมิตรด้านภูมิคุ้มกันและวัคซีนระดับโลก (Global Alliance for Vaccines and Immunization) เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓ เพื่อเข้าร่วม “แผนการดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙” หรือ “The COVID-19 Vaccines Global Access : COVAX” (“新冠肺炎疫苗实施计划”。)

๒. ปัจจุบัน สถานการณ์โควิค-๑๙ ยังคงมีการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ซึ่งคุกคามชีวิตและสุขภาพของประชาชนทุกประเทศอย่างมาก (当前,新冠肺炎疫情仍处于全球大流行,严重威胁各国人民生命安全和身体健康。) การสร้างความมั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนามีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับวัคซีนที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จีนให้ความสำคัญมาโดยตลอด จีนให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังว่าหลังจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเสร็จสิ้นจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง จีนจะจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับโลกโดยให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนา (确保发展中国家有平等机会获取适合、安全和有效的疫苗是中国一直关注的重点。中方郑重承诺,中国疫苗研发完成并投入使用后,将作为全球公共产品,优先向发展中国家提供。) การวิจัยผลิตวัคซีนของจีนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและมีความสามารถในการผลิตที่เพียงพอ จีนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการจัดสรรวัคซีนอย่างเป็นธรรมด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศกำลังพัฒนาจะเข้าถึงวัคซีน ขณะเดียวกัน จีนจะนำประเทศที่มีศักยภาพมากเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการฯ โดยจะร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณูปการต่อการร่วมต้านโรคระบาด ตลอดจนประกันชีวิตและสุขภาพของประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

บทสรุป ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลก (世界卫生组织 / : WHO) จะได้ระบุว่า ปัจจุบันมี ๑๗๑ ประเทศและประชาคมเศรษฐกิจ​ (รวมทั้งจีน)​ได้เข้าร่วมใน “แผนการดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙” หรือ COVAX (目前全球已有171个国家和经济体加入该计划。) ซึ่งเมื่อภายหลังสามารถผลิตวัคซีนได้ออกมาสำเร็จแล้ว ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมจะร่วมแบ่งปันสิทธิการใช้วัคซีนผ่านแผนการนี้ก็ตาม แต่สหรัฐฯ ก็ไม่ได้เข้าร่วมในแผนการดังกล่าวนี้ (美国没有加入这项计划)

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1822801.shtml และเว็บไซต์ https://www.voachinese.com/a/China-joins-WHO-backed-vaccine-programme-covax-rejected-by-Trump-20201009/5615184.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://sinoustimes.com/contents/115/36283.html และเว็บไซต์ https://world.gmw.cn/2020-10/11/content_34257318.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box