ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๓

13 November 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๓ ว่าด้วยการดำรงอยู่ในการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและกำหนดข้อได้เปรียบในการพัฒนาใหม่ ๆ อย่างครอบคลุม (坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势) กล่าวคือ

 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ โดยปรับปรุงระบบใหม่ทั่วประเทศภายใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมในการต่อสู้เพื่อเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ​ ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของห่วงโซ่นวัตกรรม เสริมสร้างการวิจัยขั้นพื้นฐาน ปรับรูปแบบของสาขาวิชารวมทั้งการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสม​ ส่งเสริมการบูรณาการสหวิทยาการและปรับปรุงระบบการจัดหาเทคโนโลยีพื้นฐานทั่วไป มุ่งเป้าไปที่ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลควอนตัม วงจรรวมชีวิตและสุขภาพ วิทยาศาสตร์ด้านสมอง การเพาะพันธุ์ทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน และอวกาศทะเลน้ำลึกและน้ำลึก ฯลฯ ดำเนินโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญระดับชาติ​ กำหนดและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และโครงการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการจัดสรรและการแบ่งปันทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับพลังการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ส่งเสริมการสร้างห้องปฏิบัติการระดับชาติและจัดระบบห้องปฏิบัติการหลักแห่งชาติใหม่ วางผังและสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ครอบคลุมและนวัตกรรมระดับภูมิภาค สนับสนุนกรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้และเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง – มาเก๊า เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ สร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระดับไฮเอนด์สำหรับเอกสารการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. ปรับปรุงความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร เสริมสร้างจุดที่โดดเด่นขององค์กรในด้านนวัตกรรมและส่งเสริมความเข้มข้นขององค์ประกอบนวัตกรรมต่างๆ ในองค์กร ส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของการผลิตการศึกษาและการวิจัยและสนับสนุนองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มนวัตกรรม​ ดำเนินโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญระดับชาติ ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ประกอบการในนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างเต็มที่​ ส่งเสริมให้องค์กรเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา​ รวมทั้งใช้มาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับการลงทุนขององค์กรในการวิจัยขั้นพื้นฐาน ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการเติบโตของนวัตกรรมที่สำคัญ​ เสริมสร้างการสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการและนวัตกรรมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในทุกระดับ

๓. กระตุ้นพลังสร้างสรรค์​ โดยปฏิบัติตามหลักการเคารพในด้านความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคนเก่งให้ลึกซึ้ง สร้างผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและทีมนวัตกรรม ปลูกฝังการแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ ปรับปรุงระบบการประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นความสามารถในการสร้างสรรค์คุณภาพของผลงาน เสริมสร้างรูปแบบการศึกษาและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ปฏิรูประบบวิชาการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรับปรุงกลไกการสร้างแรงจูงใจด้านนวัตกรรมและการรับประกัน​ สร้างกลไกการกระจายผลกำไรที่สะท้อนคุณค่าของนวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุงกลไกการแบ่งปันสิทธิและผลประโยชน์ของความสำเร็จในการประดิษฐ์ผลงานของบุคลากรด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้​และการยกระดับทักษะ​ การขยายทีมวิศวกรผู้มีทักษะสูง สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในระดับสูง และเสริมสร้างการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษด้านการวิจัยขั้นพื้นฐาน ใช้นโยบายความสามารถที่เปิดกว้างมากขึ้น รวมถึงการสร้างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระดับสูงที่รวบรวมผู้มีความสามารถที่โดดเด่นทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ

๔. ปรับปรุงระบบและกลไกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นปรับปรุงระบบการกำกับดูแลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการวางแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งกลไกการดำเนินงาน​ ส่งเสริมการจัดสรรโครงการและเงินทุนแบบบูรณาการในประเด็นสำคัญ ปรับปรุงองค์กรและการจัดการโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ระบบต่างๆ​ เช่น "การเปิดเผยการจัดอันดับ" ปรับปรุงกลไกการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งปฏิรูปสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และขยายความเป็นอิสระในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและปรับปรุงการถ่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก เพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงกลไกการลงทุนของรัฐบาลและกลไกการลงทุนหลายช่องทางจากสังคม​ เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงระบบนวัตกรรมการสนับสนุนทางการเงินและส่งเสริมอุตสาหกรรม​ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงกว้าง สืบสานจิตวิญญาณแห่งวิทยาศาสตร์และงานฝีมือเสริมสร้างงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมและสร้างบรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุนนวัตกรรม ปรับปรุงระบบจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความร่วมมืออย่างเปิดกว้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัย​ ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก

 

บทสรุป การยึดมั่นในนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนความทันสมัยของจีน ใช้การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ ในการเผชิญกับสนามรบทางเศรษฐกิจ เผชิญกับความต้องการที่สำคัญของประเทศ เผชิญกับชีวิตและสุขภาพของผู้คน รวมทั้งใช้ยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และการศึกษาตลอดจนความสามารถ เสริมสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการปรับปรุงระบบนวัตกรรมแห่งชาติและเร่งสร้างพลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการดำรงอยู่ในการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและกำหนดข้อได้เปรียบในการพัฒนาใหม่ ๆ อย่างครอบคลุมดังกล่าวนั้น จะนำไปสู่การเร่งรัดในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยรวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๔ ในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box