นายหลี่ เค่อเฉียง ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะชี้นำในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔” (“十四五”)

29 December 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหลี่ เค่อเฉียง ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะชี้นำในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔” (“十四五”) เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ และกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า ทุกฝ่ายต้องใช้ความพยายามร่วมกันในการจัดทำร่างแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ โดยจำเป็นต้องระดมความคิด การวิจัยเชิงลึกและมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวคิดของเลขาธิการพรรคฯ สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนสำหรับยุคใหม่ รวมทั้งดำเนินการตามเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ ๕ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙ และรวบรวมร่างแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ อย่างรอบคอบตาม "ข้อเสนอแนะ" (“建议”) ของการประชุมใหญ่ในทุกขั้นตอน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่และสร้างการพัฒนาใหม่ ตลอดจนโครงสร้างข้อกำหนดในการส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและแนวความคิดในการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้โครงร่างการวางแผนสามารถมีบทบาทชี้นำในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจริง

๒. นายหลี่ เค่อเฉียง ยังได้กล่าวว่า การร่างแผนฯ ดังกล่าว ต้องยึดมั่นในการแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริงและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการเสนองานและมาตรการต่างๆ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินโครงการเพื่อการดำรงชีวิตของประชาชน ต้องเน้นประเด็นสำคัญโดยทำให้ดีที่สุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกสิ่งที่เสนอจะบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างร่างแผนฯ ดังกล่าวกับแผนพิเศษต่างๆ ในท้องถิ่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องคำนึงถึงสถานการณ์จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ โดยมีความเข้าใจเป้าหมายและภารกิจ ในขณะเดียวกันก็ชี้แนะให้ทุกภูมิภาคเตรียมแผนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกัน

๓. นายหลี่ เค่อเฉียง ได้ชี้ให้เห็นว่า การจัดทำร่างแผนฯ ต้องสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการเปิดกว้าง รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของจีนที่จะลงลึก และขับเคลื่อนการปฏิรูปและเปิดประเทศ ต้องมีมาตรการเปิดสู่ภายนอกเชิงกฎระเบียบมากขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาแบบอำนวยประโยชน์แก่กัน

 

บทสรุป นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง กล่าวเน้นว่า ความสำเร็จในการพัฒนากว่า ๔๐ ปีของการปฏิรูปและการเปิดกว้าง เป็นผลมาจากประชาชนทุกคน (改革开放四十多年的发展成就是全体人民筚路蓝缕干出来的。) ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรค ซึ่งมีเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง เป็นแกนหลัก โดยต้องทำงานอย่างหนักและไม่ย่อท้อต่อไป ปีหน้าเป็นจุดเริ่มต้นของ "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" และถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องมุ่งเน้นไปที่การรวมเสถียรภาพและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจดำเนินไปในช่วงที่เหมาะสม

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/24/c_1126903923.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box