การกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军 หรือ PLA : People's Liberation Army)

31 December 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军 หรือ PLA : People's Liberation Army) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างกองทัพที่มีอายุครบหนึ่งศตวรรษภายในปี ๒๐๒๗ หรือ พ.ศ.๒๕๗๐ (确保2027年实现建军百年奋斗目标) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (“十四五” ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ใน "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ของจีนดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ให้มีความเหนือกว่าทางทหารและมีเทคโนโลยีที่ครอบคลุม (“十四五”规划为解放军定调:获取军事优势,聚力颠覆性技术) โดยปรับปรุงความเข้มแข็งภายในมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างการฝึกอบรมและการเตรียมการอย่างครอบคลุม (锤炼内功,聚力创新,全面加强练兵备战)

 

๑.๑ จีนจะเร่งปรับปรุงการป้องกันประเทศและการทหารให้ทันสมัย รวมทั้งเสริมสร้างการฝึกและการเตรียมการทางทหารอย่างทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ในการพัฒนาของชาติ โดยทำให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างกองทัพที่มีอายุครบหนึ่งศตวรรษภายในปี ๒๐๒๗ (พ.ศ.๒๕๗๐) ทั้งนี้ กองทัพ PLA ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๒๗ หรือ พ.ศ.๒๔๗๐

 

๑.๒ ใน "ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเรื่องการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘)" (“中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议”) จากการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๕ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙ ที่ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการสร้างกองทัพสำหรับศตวรรษ และ “เสริมสร้างการฝึกและการเตรียมการทางทหารอย่างครอบคลุม” (“全面加强练兵备战”) ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องเสริมสร้างกองกำลังทางยุทธศาสตร์และกองกำลังรบด้วยคุณสมบัติใหม่ เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงยุทธศาสตร์และเร่งการยกระดับพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์อัจฉริยะ โดยกำหนดทิศทางของการยกระดับกองทัพ PLA

๒. แผนห้าปีฉบับใหม่นี้ ยังพยายามที่จะเร่งความทันสมัยของอาวุธและยุทโธปกรณ์ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นอิสระและนวัตกรรมดั้งเดิมในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เร่งการพัฒนาแนวยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเหตุผลและเร่งการยกระดับพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์อัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการป้องกันประเทศและการทหารโดยใช้คำว่า “disruptive technology (颠覆性技术)” เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ จุดสำคัญของแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๓ ที่ผ่านมา (ปี ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ หรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) คือ "การผนึกกำลังทหารกับพลเรือนและการพัฒนากองกำลังรบให้ทันสมัย" (“军民融合与作战部队的现代化发展”) โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่ ๖ การติดตั้งปืนรางแม่เหล็กไฟฟ้าบนเรือ การทดสอบระบบเรดาร์ควอนตัมที่สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหน และความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานอวกาศ โดยเฉพาะการนำขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง "Dongfeng-17“ (“东风-17”) และเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ H-6N ที่ได้รับการกล่าวขานว่าติดตั้งขีปนาวุธปล่อยที่มีความเร็วเหนือเสียง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกในการพัฒนาระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบเต็มรูปแบบ (而轰-6N战略轰炸机据说挂载了1枚高超音速空射导弹,据信这是发展全平台高超音速导弹武器库的第一步。) เป็นต้น

 

บทสรุป “แผนห้าปีฉบับที่ ๑๔” ของจีน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ PLA ได้อย่างมาก และช่วยสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของจีน จากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ – จีนที่เสื่อมลงอย่างร้ายแรง ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นอีกแรงหนึ่งในการกระตุ้นให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงและรับเทคโนโลยีพลเรือนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร ดังนั้น ในอนาคตเราจะได้เห็นสงครามที่ดำเนินการโดยเรือรบไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ และยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินที่ไร้คนขับ ซึ่งทั้งหมดนี้ควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) อันเป็นเป้าหมายของจีนในการก้าวไปให้ทันกับสหรัฐฯ ในเรื่องนี้

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/429947414_594189 และเว็บไซต์ http://www.mod.gov.cn/intl/2015-01/12/content_4564235.htm รวมทั้งเว็บไซต์ https://mil.news.sina.com.cn/china/2020-03-25/doc-iimxyqwa3013723.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box