การสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง (成渝地区双城经济圈建设)

10 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง (成渝地区双城经济圈建设) ทำให้การสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจดังกล่าวกลายเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ตามที่คณะกรรมการการคลังกลางของจีน ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคมปีที่แล้ว (พ.ศ.๒๕๖๓) เพื่อเสนอให้ผลักดันการสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง อันจะทำให้การสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจดังกล่าวกลายเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีน ทั้งนี้ เนื่องจากนครเฉิงตู (ป็นเมืองเอกของมณฑลซื่อชวน หรือ เสฉวน) และมหานครฉงชิ่ง มีข้อได้เปรียบและเอกลักษณ์พิเศษในภาคตะวันตกของจีน โดยเฉพาะในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) เขตดังกล่าวมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ล้านหยวน นอกจากนี้ ยังมีประชากรจำนวนมากและพื้นฐานทางอุตสาหกรรมมั่นคง รวมทั้งตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง มีการพัฒนาและประสานงานด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้ผลักดันการพัฒนาด้านคมนาคมและปรับปรุงชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

๒. "เรื่องของสองเมือง" (“双城记”) สร้าง "วงเศรษฐกิจ" (“经济圈”) ในปีที่ผ่านมา มณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง ซึ่งนำโดยนครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่งได้แสดงความกระตือรือร้นในการร่วมมืออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น การเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสานกันและนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ประสานกัน ฯลฯ

 

บทสรุป การแข่งขันส่งเสริมนวัตกรรมได้นำความมีชีวิตชีวามาสู่การพัฒนาของทั้งสองเมือง โดยเมื่อปีที่แล้วมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง ยังเสนอที่จะร่วมกันสร้างแบรนด์อาหารสาธารณะระดับภูมิภาคของ "อาหารเสฉวนและรสชาติฉงชิ่ง" ร่วมกันสร้างวงกลมอาหารเสฉวนและชีวิตรสเผ็ดของฉงชิ่ง รวมทั้งพัฒนา "เศรษฐกิจยามค่ำคืน" และไม่เพียงแต่อาหารเท่านั้น การเชื่อมโยงเสฉวน - ฉงชิ่ง ยังขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนมีความยินดีต่อ "แผนปฏิบัติการชีวิตที่สะดวกสบายสำหรับวงเศรษฐกิจสองเมืองในเขตเฉิงตู - ฉงชิ่ง" (“成渝地区双城经济圈便捷生活行动方案”) ที่เผยแพร่เมื่อไม่กี่วันก่อน ระบุว่า ภายในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๔ มณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งจะเป็นจุดเน้นในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบาย อาทิ การขนส่ง การสื่อสาร การทะเบียน การจ้างงานและประกันสังคม เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://sichuan.scol.com.cn/dwzw/202101/58007272.html และเว็บไซต์ http://cq.ifeng.com/a/20161024/5082613_0.shtml รวมทั้งเว็บไซต์ https://zhuanlan.zhihu.com/p/27342508?from_voters_page=true และเว็บไซต์ http://news.wenweipo.com/2015/03/10/IN1503100051_1.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box