แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๑)

24 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๑) สืบเนื่องมาจากการแถลงข่าวของนางหวา ชุนอิ๋ง (华春莹) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน (中国外交部发言人) เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. ฝ่ายจีนได้อธิบายเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างอดทน ซึ่งจนถึงขณะนี้ ฝ่ายจีนได้เผยแพร่เอกสารสมุดปกขาวในเรื่องนี้จำนวน ๘ ฉบับอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รัฐบาลเขตปกครองตนเองซินเจียงก็ได้จัดงานแถลงข่าวจำนวน ๒๓ ครั้ง โดยแสดงตัวเลขและตัวอย่างโดยละเอียดถึงข้อมูลของผู้คนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียงที่ได้อาศัยและทำงานด้วยความสงบความสามัคคี อาทิ ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ซินเจียงมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมากกว่า ๒๐๐ ล้านคน รวมทั้งมีนักการทูต นักข่าวและตัวแทนองค์กรทางศาสนามากกว่า ๑,๒๐๐ คนจากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ได้เดินทางไปเยือนซินเจียงอย่างเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของซินเจียง ตลอดจนได้เห็น ความสุขและความสามัคคีของผู้คนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียง

๒. ในช่วง ๖๐ ปีที่ผ่านมา อายุขัยเฉลี่ยของชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ในซินเจียงได้เพิ่มขึ้นจาก ๓๐ ปี เป็น ๗๒ ปี และประชากรอุยกูร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้น ๒๕.๐๔% ระหว่างปี ๒๐๑๐ - ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) ซึ่งสูงกว่าจำนวนประชากรในซินเจียงที่เพิ่มขึ้น ๑๓.๙๙% และสูงกว่าจำนวนประชากรฮั่นที่เพิ่มขึ้น ๒% นอกจากนี้ ภาษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและประเพณีของชนกลุ่มน้อยในซินเจียงก็ได้รับการคุ้มครองและส่งต่อกันเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดก็ได้รับสิทธิในชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ซินเจียงของจีนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันลัทธิหัวรุนแรงและใช้มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายในการลดความรุนแรงตามกฎหมาย เพื่อรับประกันความปลอดภัยและเสถียรภาพของซินเจียง รวมทั้งปกป้องชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในซินเจียง

 


บทสรุป ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการก่อการร้ายรุนแรงในซินเจียง เนื่องจากจีนปกป้องสิทธิของคนตามกฎหมายและพยายามทุกวิถีทางในการฝึกอบรมสร้างงานให้กับคนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียง ตลอดจนส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนในการกำจัดความยากจนด้วยตนเองและมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรควิด-๑๙ ซึ่งรัฐบาลจีนยึดมั่นในอำนาจสูงสุดในชีวิตของประชาชนและได้ใช้มาตรการที่แน่วแน่ทางวิทยาศาสตร์ขั้นเด็ดขาด เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้คนในทุกกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงชาวอุยกูร์ให้มากที่สุด

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1847512.shtml และเว็บไซต์ https://weibo.com/2286908003/JE3QYBBpP?type=comment#_rnd1611195785568 รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.se/chn/zgxw/t1831910.htm และเว็บไซต์ https://www.dw.com/zh/中国使馆推文被删-新疆政府为其人口政策辩护/a-56193407 ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/15/content_5569563.htm และเว็บไซต์ https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202007210184.aspx?utm_source=LINE&utm_medium=share&utm_campaign=lineuser )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box