การบรรเทาความยากจนและการพัฒนา จากกรณีที่นิตยสาร “ฉิวซวื่อ" (“求是”) ฉบับที่ ๔

20 February 2021
Source: 
Vijaichina

 

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนและการพัฒนา จากกรณีที่นิตยสาร “ฉิวซวื่อ" (“求是”) ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ ได้ตีพิมพ์บทความสำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เรื่อง "สุนทรพจน์ขณะตรวจสอบการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาในอำเภอฟู่ผิง มณฑลเหอเป่ย“ (“在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. การช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่การปฏิวัติเก่าและพื้นที่ภูเขาที่ยากไร้ ให้กำจัดความยากจนโดยเร็วที่สุดภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย และตระหนักอย่างมั่นคงว่า


             ๑.๑ เป้าหมายการบรรเทาความยากจน คือ การที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้า รวมทั้งการรับประกันการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและที่อยู่อาศัย

 

             ๑.๒ ต้องตั้งมั่นในความมั่นใจและค้นหาแนวทางที่ถูกต้อง ตราบใดที่ยังมีความมั่นใจ ดินเผาก็กลายเป็นทองคำได้ โดยต้องยึดมั่นในการปรับมาตรการให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น มีการวางแผนตามแนวทางวิทยาศาสตร์โดยจัดหมวดหมู่และการปรับสถานการณ์ให้เหมาะสม อีกทั้งดำเนินการจากความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

๒. กุญแจสำคัญในการพัฒนาชนบทและความเจริญรุ่งเรืองของเกษตรกรขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างการทำงานขององค์กรพรรคในหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมต่อกับมวลชน รับใช้มวลชน รวมพลังมวลชนและทำประโยชน์ให้กับมวลชน ทั้งนี้ มวลชนมีบทบาทเป็นป้อมปราการในการต่อสู้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นแกนหลักในการนำชาวบ้านให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีความมั่งคั่ง ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินนโยบายตามที่เป็นอยู่เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของสถานการณ์อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานของชาวบ้าน

 


บทสรุป บทความนี้เน้นย้ำว่า ต้องยึดมั่นประสงค์โดยมุ่งให้บริการต่อประชาชน และการพิจารณาของรัฐบาลกลางคือ การทำสิ่งต่างๆ เพื่อประชาชน ซึ่งผู้ปฏิบัติในทุกระดับควรถามตัวเองอยู่เสมอว่า กำลังทำสิ่งต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประชาชนหรือไม่ โดยต้องเข้าไปในพื้นที่ยากจนและในบ้านของครัวเรือนที่ยากจน รวมทั้งสนทนากับคนยากไร้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังของคนยากไร้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของคนยากไร้และทำสิ่งต่างๆ เพื่อคนยากไร้ด้วยความกระตือรือร้น จึงจะทำให้งานการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาประสบความสำเร็จ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.mod.gov.cn/shouye/2021-02/15/content_4879215.htm และเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/politics/2021-02/15/c_1127102919.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box