กองทัพเรือจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติ “สันติภาพ ๒๑” หรือ​"Peace-21" ("和平-21") ในทะเล

22 February 2021
Source: 
Vijaichina

 

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพเรือจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติ “สันติภาพ ๒๑” หรือ​"Peace-21" ("和平-21") ในทะเล ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ก.พ.๖๔ กองเรือของจีนที่ประกอบด้วย เรือพิฆาตขีปนาวุธนำวิถีกุ้ยหยาง (贵阳 / Guiyang) เรือรบขีปนาวุธเจ่าจวง (枣庄 / Zaozhuang) และเรือเสบียงตงผิงหู (东平湖 / Dongpinghu) ได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติ “สันติภาพ - ๒๑ (“ 和平-21“ / “Peace-21”) ในน่านน้ำนอกชายฝั่งทะเลการาจี ประเทศปากีสถาน การซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติครั้งนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสถานทูตจีนในปากีสถานได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผนก่อนการเดินทาง พิธีเปิดการฝึกร่วมและการประชุมทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กองเรือของจีนและประเทศต่าง ๆ ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมทั้งทางเรือและเครื่องบิน ในรูปแบบการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล การบินด้วยเฮลิคอปเตอร์และการใช้กระสุนจริงในทะเล นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการสวนสนามทางทะเลระหว่างประเทศ

๒. รูปแบบของการซ้อมรบร่วมทางเรือดังกล่าว

 

             ๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองเรือจีนได้พบกับเรือของประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในน่านน้ำที่กำหนด หลังจากนั้นเรือที่เข้าร่วมได้ทำการฝึกซ้อมการเดินเรือและการฝึกซ้อมต่อต้านการละเมิดน่านน้ำ

 

             ๒.๒ ตั้งแต่บ่ายวันที่ ๑๕ ก.พ. - เช้าของวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ กองเรือจีนและกองเรือของปากีสถาน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ได้ทำการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล

 


บทสรุป การฝึกซ้อมรบร่วมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการฝึกดังกล่าวนอกจากจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพและการมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับกองทัพเรือของประเทศที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยหลายรูปแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองร่วมกันต่อความเสี่ยง รวมทั้งความท้าทายและการดำรงรักษาภูมิภาค ความมุ่งมั่นและความมั่นใจในสันติภาพทางทะเล ตลอดจนความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจและเสถียรภาพด้านความมั่นคง

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/yUsv7Q3qSoExMmo1EVqKKg และเว็บไซต์ http://www.mod.gov.cn/photos/2021-02/20/content_4879413.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box