เบื้องหลังที่ลึกลับในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน – สหรัฐฯ (中美战略对话背后的重重玄机) (ตอนที่ ๓ จีนได้ส่งสัญญาณ ๓ ประการจากผลการเจรจา - จบ)

30 March 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับเบื้องหลังที่ลึกลับในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน – สหรัฐฯ (中美战略对话背后的重重玄机) โดยนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน และนายหยาง เจี๋ยฉือ กรรมการกรมการเมือง/ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พบปะกับ นาย Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และนาย Jake Sullivan ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มี.ค.๖๔ ที่เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอลาสกา ประเทศสหรัฐฯ (ตอนที่ ๓ จีนได้ส่งสัญญาณ ๓ ประการจากผลการเจรจา - จบ) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. สัญญาณประการแรก เมื่อฝ่ายจีนเผชิญกับการกล่าวหาอย่างไม่มีเหตุผลและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายสหรัฐฯ ในระหว่างการเจรจา ฝ่ายจีนจึงได้ตอบโต้อย่างมีเหตุผล และได้ขีดเส้นแดงชี้ชัดในสิ่งที่จีนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของจีนในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และประโยชน์แห่งการพัฒนาของประเทศชาติ โดยเฉพาะการที่จีนจะไม่ยอมให้ใครทำลายฐานะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการปกครองประเทศ และความมั่นคงในระบบของจีน รวมทั้งปัญหาไต้หวัน ฮ่องกง ซินเจียง และทิเบต ที่จีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน และจีนจะคัดค้านการแทรกแซงจากภายนอกอย่างเด็ดขาด

๒. สัญญาณประการที่สอง แม้ทั้งสองฝ่ายจะมีความเห็นแตกต่างกันในบางประเด็นสำคัญ แต่จีนยังคงพยายามให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในประเด็นที่ได้บรรลุความเห็นพ้องกันในระดับหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หากจีน-สหรัฐฯ ร่วมมือกัน ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ หากปะทะกันต่างก็จะได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุนี้จีนและสหรัฐฯได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การทหาร การบังคับใช้กฎหมาย บุคลากร วัฒนธรรม สาธารณสุข ความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างแสดงว่าจะทุ่มเทกำลังในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างจีน-สหรัฐฯ โดยถือเป็นปัจจัยทางบวกในการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในครั้งนี้ ที่สอดคล้องกับประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ความร่วมมือในขั้นต่อไปต้องยึดหลักเคารพซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม โดยจีนปฏิเสธที่จะต้องทำตามสิ่งที่สหรัฐฯ ต้องการโดยลำพังฝ่ายเดียว และจีนจะไม่ยอมให้สหรัฐฯ แสดงอำนาจเหนือจีน

๓. สัญญาณประการที่สาม จีนได้แสดงท่าทีและความเห็นอย่างชัดเจนถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่ และมุ่งมั่นที่จะรักษากลไกพหุภาคีที่แท้จริงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

 

บทสรุป ฝ่ายจีนเน้นย้ำว่า ต้องรักษาระบบสากลที่ถือสหประชาชาติเป็นแกนนำ และระเบียบระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่วแน่ ซึ่งไม่ใช่ระเบียบบนพื้นฐานกฎข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยไม่กี่ประเทศ ในขณะเดียวกันจีนชี้ได้ว่า กลไกพหุภาคีที่แท้จริงนั้นต้องเคารพอธิปไตยของทุกประเทศในโลก เคารพความหลากหลายด้านอารยธรรม และทุ่มเทกำลังในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยไม่ควรแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่กี่ประเทศ รวมทั้งไม่ควรใช้วิธีเดิมๆ แบ่งพรรคแบ่งพวก และไม่ควรทำให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกลุ่มประเทศ นอกจากนี้ สิ่งที่สหรัฐฯ ควรทำคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์และจัดการกิจการของตนเองแทนที่จะล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยโยนความขัดแย้งไปทั่วโลกเพื่อหันเหความสนใจ และไม่แสดงความคิดเห็นอย่างขาดความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของจีน รวมทั้งความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบการเมืองของจีนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจจากชาวจีน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/J1xuBQp3GsMlFVl9zJrMjA และเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.or.th/chn/zgyw/t1862521.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box