ุมุมมองในการพัฒนามณฑลยูนนาน จากการประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการประจำพรรคระดับมณฑลและรัฐบาลมณฑลยูนนาน

31 March 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองในการพัฒนามณฑลยูนนาน จากการประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการประจำพรรคระดับมณฑลและรัฐบาลมณฑลยูนนาน ที่นครคุนหมิงเป็นเวลา ๒ วันในช่วงเดือน มี.ค.๖๔ เพื่อกำกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของนครคุณหมิง

 

๑.๑ นครคุนหมิงเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัด ในช่วง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๓" (“十三五”) ที่ผ่านมา เมืองนี้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่ก็ยังมีปัญหาที่โดดเด่น เช่น ความเป็นอันดับต้นทางเศรษฐกิจที่ต่ำ ฯลฯ โดยนครคุนหมิงมีข้อได้เปรียบด้านสถานที่ที่ไม่เหมือนใครสภาพธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งมีภูมิหลังที่สดใสและเป็นรากฐานที่ดีในการเร่งการพัฒนา

 

๑.๒ จากมุมมองโดยรวม การพัฒนาของมณฑลยูนนานขึ้นอยู่กับยูนนานตอนกลางและนครคุนหมิง สำหรับการพัฒนาในยูนนานตอนกลางนั้น นครคุนหมิงควรมีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำให้เกิดความทันสมัยแบบสังคมนิยมในมณฑลภายในปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) โดย “ต้องอยู่ในที่สูงมากและอยู่ในระดับเซียน” (“置身须向极高处,举首还多在上人”) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่า นครคุนหมิงควรกลายเป็น“ เมืองฤดูใบไม้ผลิของจีน เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองสุขภาพที่มีชื่อเสียงในระดับสากลและเมืองศูนย์กลางระดับนานาชาติในระดับภูมิภาค” โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมหลัก การบริหารจัดการเมืองและการปกครอง รวมทั้งการปกป้องทะเลสาบเตียนฉือ

๒. นครคุนหมิงจะกลายเป็นแนวหน้าและหัวรถจักรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นสิ่งเรียกร้องให้ทั้งเมืองมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมด้วยความรู้สึกเร่งด่วนที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะความยากลำบากและให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมหลักที่สนับสนุน การพัฒนาของนครคุนหมิงในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ในฐานะ "เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ" (“春城”) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งนครคุนหมิงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสร้างอุตสาหกรรมด้านสุขภาพขนาดใหญ่ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีสถานะที่แน่นอนในประเทศและในระดับสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในนครคุนหมิง โดยจะต้องก้าวกระโดดในการปรับเปลี่ยนระบบดิจิทัลและการตระหนักถึง "การเปลี่ยนเลนและการแซง" (“换道超车”) ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างเมืองใหญ่ ๑๐ โครงการในนคคุนหมิงโดยยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง

 

บทสรุป นครคุณหมิงมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าโอกาสในการจัดการประชุม "อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ" (“生物多样性公约”) ของสหประชาชาติครั้งที่ ๑๕ ที่นครคุนหมิง และดำเนินการตาม "โครงการสำคัญ ๑๐ ประการ" (“十大工程”) เพื่อทำให้เมืองสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/hxijDgOJa2-1kC1jdS18HA )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box