เมื่อมังกรดื่มกาแฟ

10 July 2013
Source: 
vijaichina

จีนได้รับยอมรับว่านับเป็น “ดินแดนแห่งชา” ชาจีนมีหลากหลายประเภท อย่างไรก็ดี นับแต่จีนเปิดประเทศสู่โลกภายนอก กระแสวัฒนธรรมตะวันตกได้ทยอยหลั่งไหลเข้าจีนอย่างไม่ขาดสาย และอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการรุกเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกได้เป็นอย่างดีก็คือ “กาแฟ” ความนิยมดื่มกาแฟในหมู่คนรุ่นใหม่ของจีนยังส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟในจีนขยายตัวอย่าง “ก้าวกระโดด” โดยเฉพาะเชนร้านกาแฟชั้นนำจากชาติตะวันตก ซึ่งมีชื่อเสียง ระบบการจัดการที่ดี และบริการที่มีมาตรฐาน ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือและความประทับใจในหมู่ลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงที่ตลาดกาแฟในจีนยังเปิดกว้างและสดใหม่ดังเช่นที่ผ่านมา แบรนด์กาแฟของไทยอาจทิ้งโอกาสในการสร้างความจดจำในใจชาวจีนไปมากพอสมควร แต่ผมรับรองว่ายัง “ไม่สาย” สำหรับกาแฟไทย ตลาดจีนกว้างใหญ่ในเชิงภูมิศาสตร์ หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย และมีศักยภาพสูงในระยะยาว ผู้ประกอบการไทยจึงควรเร่งเข้ามาศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภค และนำเสนอกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ ที่โดนใจเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรจากตลาดจีนแห่งนี้
หากหลับตาแล้วจินตนาการไปสู่โลกอนาคต เราอาจเห็นวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่หยั่งรากลึกในจีน ผู้คนในแดนมังกรทุกเพศทุกวัยอาจเปลี่ยนมาทักทายกันว่า “วันนี้คุณดื่มกาแฟหรือยัง” ... จีนจึงเป็นตลาดที่กาแฟไทยไม่ควรมองข้ามอย่างแท้จริง

Announcement: 
0

Facebook Comments Box