นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พูดคุยกับนายฮิชามมุดดิน ฮุสเซ็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

06 April 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้พูดคุยกับนายฮิชามมุดดิน ฮุสเซ็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ที่เมืองหนานผิง มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ โดยได้บรรลุความเห็นพ้องใน ๕ ประการ ได้แก่

 

๑. การริเริ่มคณะกรรมการระดับสูงของความร่วมมือจีน – มาเลเซีย เพื่อวางแผนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในช่วงหลังการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นการพัฒนาล่าสุดของความสัมพันธ์จีน - มาเลเซีย ด้วยความพยายามร่วมกันของจีนและมาเลเซียและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ภูมิภาคนี้มีความก้าวหน้าที่สำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและกำลังเข้าสู่เส้นทางใหม่ของการฟื้นตัวและการพัฒนาในช่วงหลังการแพร่ระบาด เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่และงานใหม่ ซึ่งจีนและมาเลเซียควรเริ่มต้นที่ดี โดยรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจและจะร่วมกันเป็นผู้นำกลไกสำคัญในการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม อันจะทำให้การวางแนวยุทธศาสตร์การพัฒนามีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ( “一带一路” หรือ ข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง”/ “Belt and Road Initiative : BRI”) ที่มีคุณภาพสูงในช่วงหลังการแพร่ระบาด โดยจะคว้าโอกาสในการพัฒนาเพื่อเร่งให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กลับคืนสู่ปกติ รวมทั้งช่วยให้ทั้งสองประเทศและภูมิภาคบรรลุผลสำเร็จได้เร็วขึ้นตลอดจนการพัฒนาที่ดีขึ้น

๒. การสานต่อความร่วมมือด้านวัคซีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วัคซีนกลายเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการเอาชนะการแพร่ระบาดและยังเป็นจุดสำคัญของความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาดระหว่างประเทศในขั้นต่อไป เมื่อผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปวัคซีนของจีนมาถึงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียจะกลายเป็นประเทศที่สองในภูมิภาคนี้ที่จะเริ่มความร่วมมือด้านการบรรจุขวดกับจีนรองจากอินโดนีเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือด้านวัคซีนของทั้งสองฝ่ายได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่และก้าวสู่ระดับใหม่ ความร่วมมือด้านวัคซีนของจีน – มาเลเซียจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น การปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงและความสามารถในการจ่ายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อต้าน "วัคซีนชาตินิยม" (“疫苗民族主义”) ด้วยการดำเนินการจริง โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะเร่งดำเนินการ "ช่องทางด่วน" (“快捷通道”) สำหรับการแลกเปลี่ยนบุคลากรสำรวจพัฒนาการของการรับรู้รหัสสุขภาพร่วมกันและบรรลุการไหลเวียนของบุคลากรที่กว้างขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิดสภาวะปกติของการสื่อสารระหว่างกันใน "การเยี่ยมเยียนบ่อยครั้ง" (“常来常往”) ขึ้นอีกครั้ง

๓. การส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคต่อไป ปีนี้เป็นปีครบรอบ ๓๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การเจรจาระหว่างจีนและอาเซียน จีนและมาเลเซียจะทำงานร่วมกับประเทศในอาเซียนเพื่อจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ ๓๐ ปีและสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง ส่งเสริมการดำเนินการในช่วงต้นของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับภูมิภาคและปลดปล่อยเงินปันผลของการค้าเสรีระดับภูมิภาคและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จีนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอย่างมั่นคงและยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศในอาเซียนรวมถึงมาเลเซียเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่มีลักษณะเอเชียตะวันออกรักษากรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและร่วมกันของประเทศในเอเชียตะวันออก

๔. การร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ ในฐานะประเทศชายฝั่งทะเลที่สำคัญในทะเลจีนใต้ จีนและมาเลเซียตกลงที่จะเสริมสร้างการเจรจาและความร่วมมือทางทะเลและจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม โดยต้องรักษาความมุ่งมั่นในการขจัดการแทรกแซงและปฏิบัติตาม "ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้" (“南海各方行为宣言”) อย่างเต็มที่ สร้างเงื่อนไขในบริบทของการแพร่ระบาดและให้คำปรึกษาแบบออฟไลน์เกี่ยวกับ "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล” (“联合国海洋法公约”) อย่างยืดหยุ่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกำหนด "บรรทัดฐาน" (“准则”) ที่สำคัญและมีประสิทธิผลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเพื่อรักษาสถานการณ์โดยรวมของสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ให้ดีขึ้น

๕. การสนับสนุนพหุภาคีและต่อต้านลัทธิฝ่ายเดียว โดยสนับสนุนความเท่าเทียมกันของอธิปไตย ต่อต้านการแทรกแซงในกิจการภายในและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีการเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรม ความยุติธรรมและความร่วมมือที่ชนะไปด้วยกัน ซึ่งจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ทุกประเทศในโลกต่างมีความสุขและความวิบัติ โดยทุกประเทศควรละทิ้งความคิดและอคติทางอุดมการณ์ที่เป็นศูนย์ รวมทั้งมีจิตวิญญาณของการเปิดกว้าง ความอดทนอดกลั้นและความเท่าเทียมในการร่วมมือกันเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงและความท้าทายในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญและเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาค โดยจีนและมาเลเซียยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและทั่วโลก เพื่อปกป้องลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง รักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

 

บทสรุป นายหวัง อี้ ได้เน้นย้ำว่า จีนและมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสำหรับการสร้างมิตรภาพนับพันปี เป็นพันธมิตรที่ดีในการสร้าง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (“一带一路”) ร่วมกัน และเป็นพี่น้องที่ดีในการร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาด โดยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพที่ดี รวมทั้งมีการสื่อสารเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1866326.shtml และเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/458600879_115479 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box