พิธีการทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยให้ด้านการค้าต่างประเทศของจีน “แต่ละก้าวมีความก้าวหน้าสูงขึ้น" (“步步高升”)

10 October 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยให้ด้านการค้าต่างประเทศของจีน “แต่ละก้าวมีความก้าวหน้าสูงขึ้น" (“步步高升”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. เมื่อมองย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าต่างประเทศของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นและมูลค่าการส่งออกที่มากขึ้นแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ ขั้นตอนการส่งออกที่น้อยลงเรื่อยๆ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการใช้ใบประกาศแบบไร้กระดาษอย่างแพร่หลาย โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการประกาศศุลกากรอีกต่อไป รวมทั้งสามารถทำได้ง่ายด้วยคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในเวลาเดียวกัน และมีอุปกรณ์รอกอัตโนมัติที่มีความเร็วสูงซึ่งจะใช้เวลาไม่ถึง ๑ นาทีในการยกตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ จึงทำให้การไหลของสินค้าที่ท่าเรือเร็วขึ้น

๒. การไหลของสินค้าที่เริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นซึ่งตรงกับความเร็วในการพัฒนาการค้าต่างประเทศของจีน โดยสถิติศุลกากรแสดงให้เห็นว่าขนาดของการค้าต่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นจาก ๗๓.๕ พันล้านหยวนในปี ๑๙๘๑ (พ.ศ.๒๕๒๔) เป็น ๓๒.๑๖ ล้านล้านหยวนในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) เพิ่มขึ้น ๔๓๖.๕ เท่า การนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนมีส่วนแบ่งการค้าโลกในสินค้าที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๑% ในปี ๑๙๘๑ (พ.ศ.๒๕๒๔) เป็น ๑๓.๑% ในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

 


บทสรุป ในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ประเทศจีนได้อดทนต่อผลกระทบที่รุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกลายเป็นประเทศเดียวในเศรษฐกิจหลักของโลกที่รักษาอัตราการเติบโตในเชิงบวกในการค้าต่างประเทศและส่วนแบ่งการค้าสินค้าทั่วโลกได้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศจีนมีตู้คอนเทนเนอร์ ๒๓๐ ตู้เข้าและออกจากท่าเรือทุกนาที และสินค้า ๑.๒๘ ล้านหยวนเข้าและออกจากด่านศุลกากรของจีนทุกวินาที

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.cctv.com/2021/10/04/ARTI1nkcwSePfm38GKS89I7G211004.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box