สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” (“中国的生物多样性保护”)

13 October 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” (“中国的生物多样性保护”) เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๔ โดยนายจ้าว อิงหมิน (赵英民) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (生态环境部副部长) ของจีน เข้าร่วมงานแถลงข่าวชี้ให้เห็นว่า ความสำคัญของสมุดปกขาวที่ประกอบด้วย ๔ ด้าน กล่าวคือ

 


๑. เป็นครั้งแรกที่ใช้รูปแบบการประกาศสมุดปกขาว อภิปรายการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีนอย่างรอบด้าน

๒. แสดงให้เห็นถึงแนวคิด การดำเนินการ และผลสำเร็จของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน รวมทั้งคุณประโยชน์ของจีนที่มีต่อโลก

๓. สรุปการปฏิบัติและประสบการณ์ของจีนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำเสนอภูมิปัญญาจีนในการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งชีวิตบนโลก

๔. กระตุ้นความกระตือรือร้นทั่วทั้งสังคมในการร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการบริหารที่ทุกคนรับผิดชอบ ทุกคนลงมือทำอย่างเต็มที่ และทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์

 


บทสรุป นายจ้าว อิงหมิน เน้นย้ำว่า ความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้มนุษยชาติมีการผลิต รวมทั้งเห็นถึงความจำเป็นในการดำรงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และการมีความหลากหลายของสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยและภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์รวมทั้งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://finance.people.com.cn/n1/2021/1008/c1004-32247217.html และเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2021-10/08/content_5641359.htm#1 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box