ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ จัดการประชุมผ่านทางวิดีโอ เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔

19 November 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ได้จัดการประชุมผ่านทางวิดีโอ เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ โดยทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนเชิงลึกในประเด็นทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนประเด็นสำคัญที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีข้อเสนอดังนี้

๑. ในการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ควรยึดหลัก ๓ ประการในการอยู่ร่วมกันในยุคใหม่ ได้แก่

 

๑.๑ ประการแรก การความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพระบบสังคมและเส้นทางการพัฒนาของกันและกัน เคารพผลประโยชน์หลักของกันและกันรวมทั้งข้อกังวลหลัก โดยเคารพสิทธิในการพัฒนาของกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัดการความแตกต่าง และแสวงหาจุดร่วมในขณะที่สงวนความแตกต่าง

 

๑.๒ ประการที่สอง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การไม่ขัดแย้งและการไม่เผชิญหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทั้งสองฝ่ายต้องยึดถือ โดยจีนและสหรัฐฯ สามารถ "อยู่ร่วมกันได้" (“共存”) และสามารถเพิ่มคำได้อีกสองคำ​ นั่นคือ “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” ( “和平共处”)

 

๑.๓ ประการที่สาม การให้ความร่วมมือแบบ win-win โดยผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐฯ ปะปนกันอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และการต่อสู้จะส่งผลเสียต่อทั้งสองฝ่าย

๒. จีนและสหรัฐฯ ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมใน ๔ ประการ ได้แก่

 

๒.๑ ประการแรก การแสดงความรับผิดชอบของมหาอำนาจหลัก และนำประชาคมระหว่างประเทศให้ร่วมมือกันในการตอบสนองต่อความท้าทาย ทั้งนี้ โครงการริเริ่มระดับโลกที่เสนอโดยจีนนั้นเปิดกว้างสำหรับสหรัฐฯ และหวังว่าสหรัฐฯ จะทำเช่นเดียวกัน

 

๒.๒ ประการที่สอง การมีจิตวิญญาณแห่งความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับและในด้านต่างๆ เพื่ออัดฉีดพลังงานเชิงบวกมากขึ้นในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ

 

๒.๓ ประการที่สาม การจัดการความแตกต่างและประเด็นที่ละเอียดอ่อนในลักษณะที่สร้างสรรค์เพื่อป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ตกอยู่ในสภาวะที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งแน่นอนว่าจีนต้องปกป้องอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของตนเอง โดยหวังว่าสหรัฐฯ จะจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบ (กรณีไต้หวัน)

 

๒.๔ ประการที่สี่ การเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค จีนและสหรัฐฯ ควรทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันปกป้องสันติภาพของโลก ส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก รวมทั้งรักษาระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

 

บทสรุป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า จีนและสหรัฐฯ ควรรักษาระบบระหว่างประเทศโดยให้สหประชาชาติเป็นแกนหลัก ระเบียบระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ และบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งได้เน้นย้ำว่า จีนและสหรัฐฯ เป็นเรือขนาดยักษ์ ๒ ลำที่แล่นอยู่ในทะเล ต้องทำให้หางเสือมั่นคง เพื่อให้เรือขนาดยักษ์ ๒ ลำของจีนและสหรัฐฯ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ต้านลมและคลื่นโดยไม่หันเห ชะงัก หรือ ชนกัน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/web/tpxw/t1919210.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box