นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง (国务院总理李克强) ของจีน ได้เข้าร่วมงานเสวนาพิเศษผู้ประกอบการ (企业家特别对话会) ในการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลก (世界经济论坛全球)

22 November 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง (国务院总理李克强) ของจีน ได้เข้าร่วมงานเสวนาพิเศษผู้ประกอบการ (企业家特别对话会) ในการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลก (世界经济论坛全球) เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ จากมหาศาลาประชาชน (人民大会堂) ณ กรุงปักกิ่ง โดยได้กล่าวสุนทรพจน์และแลกเปลี่ยนกับตัวแทนผู้ประกอบการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดทั่วโลกยังไม่สงบลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีปัจจัยไม่แน่นอนและไม่มั่นคงเพิ่มขึ้น ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีนได้เสนอให้สร้างประชาคมสำหรับมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน โดยจีนยินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาด รักษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานให้มีเสถียรภาพและการหมุนเวียนคล่องตัว ปรับปรุงระดับการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สูงขึ้น รักษาบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวตามกฎบัตรของสหประชาชาติ รักษาระบบการค้าพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก เสริมสร้างการประสานงานนโยบายมหภาคระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ

๒. นายหลี่ เค่อเฉียง ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนได้บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างลึกซึ้ง การเปิดสู่โลกภายนอกเป็นนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐานของจีน โดยจะขยายการเปิดกว้างอย่างแน่วแน่ ส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติในหลายสาขาและหลายระดับ สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ถูกกฎหมายที่มุ่งเน้นตลาด ปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการตลาดทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน และปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดใหญ่ของโลกและเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับการลงทุนมาโดยตลอด และยินดีให้บริษัทจากทุกประเทศมาลงทุนในจีนต่อไป

 


บทสรุป นายหลี่ เค่อเฉียง ได้ชื่นชมการสนับสนุนของบริษัทต่างชาติในการปฏิรูป การเปิดกว้าง และความทันสมัยของจีน รวมทั้งเน้นย้ำว่า จะต้องไม่เป็นเพียงแค่เสริมสร้างความมั่นใจเท่านั้น แต่ต้องสามารถเผชิญกับความยากลำบาก โดยยึดมั่นในความเปิดกว้าง ความอดทน สามัคคี และความร่วมมือ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโลก

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://cn.chinadaily.com.cn/a/202111/17/WS61950eeda3107be4979f8b6e.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box