กรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ จัดการประชุมเพื่อพิจารณา "ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ปี ๒๐๒๑-๒๐๒๕ " "ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรู้เกียรติยศของทหาร" และ "รายงานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๐๒๑"

23 November 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ จัดการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ เพื่อพิจารณา "ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (ปี ๒๐๒๑-๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)" "ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรู้เกียรติยศของทหาร" และ "รายงานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)" โดยมี นายสี จิ้นผิง เลขาธิการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (ปี ๒๐๒๑-๒๐๒๕)” หรือ 国家安全战略(2021-2025年) โดยที่ประชุมชี้ให้เห็นว่า การรักษาความมั่นคงของชาติภายใต้สถานการณ์ใหม่นี้ต้องยึดมั่นแนวคิดด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยรวมอย่างแน่วแน่ เร่งสร้างรูปแบบความปลอดภัยแบบใหม่ รักษาความเป็นผู้นำโดยเด็ดขาดของพรรค ปรับปรุงระบบความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์ บรรลุความเป็นเอกภาพของความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงของประชาชน และผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพเหนือดินแดน รักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยของพรมแดนและพื้นที่โดยรอบ

๒. “ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรู้เกียรติยศของทหาร" หรือ “军队功勋荣誉表彰条例” ซึ่งที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าการกำหนด "ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรู้เกียรติยศของทหาร" มีความสำคัญต่อการเพิ่มความน่าดึงดูดของอาชีพทหาร ความรู้สึกต่อภารกิจ และเกียรติยศของทหาร แนะนำทหารในกองทัพให้ดำเนินการอย่างกล้าหาญและเหนียวแน่น ให้กำลังใจนายทหารทุกนายให้ทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ ปีของกองทัพ

๓. "รายงานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๐๒๑” หรือ “国家科技咨询委员会2021年咨询报告” ซึ่งที่ประชุมชี้ให้เห็นว่า ในช่วงสองปีนับตั้งแต่การก่อตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะสำหรับการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเชิงลึก รวมทั้งศึกษาการสร้างเส้นทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของประเทศในเชิงลึก ตลอดจนให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญ อาทิ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เป็นต้น

 


บทสรุป ที่ประชุมเน้นย้ำว่า ต้องยืนหยัดที่จะให้ความมั่นคงทางการเมืองเป็นอันดับแรก (会议强调,必须坚持把政治安全放在首要位置。) โดยประสานงานด้านความมั่นคงของชาติในพื้นที่สำคัญ และทิศทางที่สำคัญ อาทิ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผลประโยชน์ของจีนในต่างประเทศ เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://china.chinadaily.com.cn/a/202111/18/WS619648a4a3107be4979f8e48.html และเว็บไซต์ https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/zhengzhi/ql1-11192021054159.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box