ขบวนรถไฟขนส่งผลไม้จากอาเซียนขบวนที่ ๒๔,๕๐๘ มาถึงที่สถานีรถไฟผิงเสียง (凭祥火车站) ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กวางสี)

12 January 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขบวนรถไฟขนส่งผลไม้จากอาเซียนขบวนที่ ๒๔,๕๐๘ มาถึงที่สถานีรถไฟผิงเสียง (凭祥火车站) ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กวางสี) เมื่อเวลา ๑๒.๕๖ น. ของวันที่ ๖ ม.ค.๖๕ นับเป็นขบวนรถไฟขนส่งผลไม้นำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนหลังจากที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (区域全面经济伙伴关系协定 / Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ด่านผิงเสียง กวางสี (广西凭祥口岸) เป็นด่านสำคัญสำหรับสินค้าเข้าและออกจากทางบก-ทางทะเลแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันตกที่อยู่ติดกับประเทศเวียดนาม โดยขบวนรถไฟขนส่งผลไม้ที่มาถึงสถานีรถไฟผิงเสียงได้บรรทุกทุเรียนไทยจำนวน ๑๗ ตู้คอนเทนเนอร์ รวม ๒๘๘ ตัน มูลค่าประมาณ ๑๑ ล้านหยวน (ประมาณ ๕๕ ล้านบาทเศษ)

 

๒. ศุลกากรผิงเสียงได้เปิดตัวระบบตรวจสอบตู้สินค้าขนาดใหญ่ H986 เป็นครั้งแรกบนช่องทางวิ่งของรถไฟเพื่อให้พิธีการทางศุลกากรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการที่ระบบสามารถตรวจสอบรถไฟและบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้โดยไม่ต้องหยุด

 

 

บทสรุป ตามสถิติในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ให้บริการขบวนรถไฟจีน-เวียดนามทั้งหมด ๓๔๖ ขบวน เพิ่มขึ้น ๑๐๘.๔% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยขนส่งสินค้าผลไม้ ๑๙,๔๐๐ ตัน เพิ่มขึ้น ๑๔.๖๖% เมื่อเทียบปีต่อปี ทั้งนี้ การมีผลบังคับใช้ของ RCEP จะเป็นการขยายการบริหารจัดการรถไฟข้ามพรมแดนต่อไปในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งบริษัท Nanning Bureau Group Company คาดว่าจะเปิดขบวนรถไฟจีน-เวียดนาม จำนวน ๔๐๐ ขบวน

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://gx.news.cn/newscenter/2022-01/06/c_1128239180.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box