จีนประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดขนส่งทางทะเลและสามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศพร้อมกัน ๕ ดวง

08 May 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่จีนประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดขนส่งทางทะเลและสามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศพร้อมกัน ๕ ดวง โดยเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. จรวดขนส่งลองมาร์ช ๑๑ (长征十一号 / Long March 11) ได้ส่งดาวเทียมซีรีส์ Jilin-1 Gaofen (吉林一号高分系列卫星) ออกจากน่านน้ำทางใต้ของทะเลเหลือง (黄海 / Yellow Sea ซึ่งเป็นบริเวณทะเลทางเหนือในทะเลจีนตะวันออก) ของประเทศจีน ในรูปแบบของ "จรวดขนส่ง ๑ ลำและห้าดาวเทียม ๕ ดวง" (“一箭五星”) จากนั้นจึงนำดาวเทียม ส่งเข้าสู่วงโคจรเป็นที่เรียบร้อย นับเป็นการเปิดตัวประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ และนี่เป็นครั้งแรกที่จีนประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดขนส่งในทะเลแบบ "ครบวงจร" (“一站式”) นั่นคือ การรวมการประกอบขั้นสุดท้าย การทดสอบทั่วไป และการปล่อยออกจากท่าเรือ

 

จรวดขนส่งลองมาร์ช ๑๑ ได้รับการพัฒนาโดย First Academy of China Aerospace Science and Technology Corporation ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับภารกิจการนำส่งอุปกรณ์หรือดาวเทียมสู่วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun-Synchronous Orbit) และวงโคจรระดับต่ำ ((Low Earth Orbit) รวมทั้งสนับสนุนการปล่อยตัวดาวเทียมแบบดวงเดียว และการปล่อยตัวดาวเทียมแบบหลายดวง ซึ่งจนถึงปัจจุบัน จรวดขนส่งลองมาร์ช ๑๑ ได้ปฏิบัติภารกิจการปล่อยทั้งหมด ๑๓ ภารกิจ ซึ่งรวมถึงการปล่อยทางบก ๑๐ ครั้ง และการปล่อยทางทะเล ๓ ครั้ง โดยส่งดาวเทียมทั้งหมด ๕๘ ดวงสู่อวกาศ

 

นอกจากนี้ ในปีนี้จะมีการปล่อยตัวในทะเล ๑ - ๓ ครั้ง ซึ่งรวมถึงวงโคจรเป็นวงกลมรอบโลกที่มีความลาดเอียงต่ำ (Low Inclination Circular Orbit) และวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun-Synchronous Orbit) โดยดาวเทียม Jilin-1 Gaofen-03D04-07 และ Gaofen-04A เป็นดาวเทียมจำนวนทั้งหมด ๕ ดวง ที่พัฒนาโดย Changguang Satellite Technology Co., Ltd. เพื่อให้บริการในการสำรวจระยะไกลเชิงพาณิชย์ที่มีความละเอียดสูงสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การสำรวจทรัพยากรของจีนทั้ง ที่ดิน ป่าไม้ เกษตรกรรม ทุ่งหญ้า มหาสมุทร รวมทั้งสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง เป็นต้น

 

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://m.spacechina.com/n2014789/n2414549/c3533987/content.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box