จดหมายตอบกลับของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ถึงทีมเยาวชนก่อสร้างสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน (China Aerospace Science and Technology Corporation:CASC)

09 May 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายตอบกลับของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ถึงทีมเยาวชนก่อสร้างสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน (China Aerospace Science and Technology Corporation :CASC) เพื่อแสดงความชื่นชมเนื่องในวันเยาวชนจีน ๔ พฤษภาคม ความว่า


เมื่อช่วง ๙ ปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้พูดคุยกับนักวิจัยรุ่นหนุ่มสาวจากสถานีอวกาศเทียนกง เป่ยโต่ว ฉางเอ๋อ เทียนเหอ เทียนเวิ่น และซีเหอ ซึ่งการบินและอวกาศของจีนได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยคนหนุ่มสาวด้านการบินและอวกาศจำนวนมากได้เป็นผู้นำและร่วมแบกรับความรับผิดชอบที่หนักหน่วง แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่มีความกล้าได้กล้าเสียของเยาวชนชาวจีนในยุคใหม่

 

การสร้างประเทศด้านการบินและอวกาศที่เข้มแข็งขึ้นอยู่กับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของรุ่นสู่รุ่น หวังว่าคนหนุ่มสาวด้านการบินและอวกาศจำนวนมากจะส่งต่อจิตวิญญาณของ “สองระเบิดหนึ่งดาวเทียม” (“两弹一星” ซึ่งหมายถึงระเบิดนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ และดาวเทียมที่จีนประดิษฐ์ได้ในระหว่างปี ๑๙๖๐ - ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๑๓ โดยจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ๑๙๖๔ หรือ พ.ศ.๒๕๐๗ ทดสอบขีปนาวุธพื้นสู่พื้นลูกแรกที่มีหัวรบนิวเคลียร์ในปี ๑๙๖๖ หรือ พ.ศ.๒๕๐๙ ทดสอบระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกในปี ๑๙๖๗ หรือ พ.ศ.๒๕๑๐ และเปิดตัวดาวเทียมประดิษฐ์ครั้งแรกในปี ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ.๒๕๑๓) รวมทั้งจิตวิญญาณของยานอวกาศบรรทุกมนุษย์ กล้าคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เปล่งประกายพลังคนหนุ่มสาวในการเดินทางไล่ล่าความฝันสู่อวกาศ ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเองในระดับสูงและพัฒนาตนเองเพื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศของชาติต่อไป

 

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-357631.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box