นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ส่งสารแสดงความยินดีไปยังการประชุมความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตนานาชาติ

04 August 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ส่งสารแสดงความยินดีไปยังการประชุมความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตนานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๕ โดยชี้ให้เห็นว่า

 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ สถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในปัจจุบันอยู่ระหว่างวิวัฒนาการที่ลึกซึ้งและซับซ้อน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกได้ชะลอตัวลงอย่างมาก ในขณะเดียวกัน การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมกำลังก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด กระบวนทัศน์ของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง และการบูรณาการแบบสหวิทยาการกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องเสริมสร้างการเปิดกว้างและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกันตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลกผ่านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมสันติภาพของโลกและการพัฒนา

 

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้ประโยชน์จากการเปิดกว้างและความร่วมมือ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกไม่สามารถแยกออกจากจีนได้ โดยจีนได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกว่า ๑๖๐ ประเทศและภูมิภาค ในขั้นตอนต่อไป จีนจะใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศที่เปิดกว้าง ครอบคลุม เป็นประโยชน์ร่วมกันและแบ่งปันมากขึ้น ทัศนคติที่เปิดกว้างมากขึ้น บูรณาการอย่างแข็งขันในเครือข่ายนวัตกรรมระดับโลก และร่วมกันส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในการวิจัยขั้นพื้นฐาน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเยี่ยมเยียนนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน รวมถึง​การทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างการเปิดกว้างและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีนจะเดินหน้าเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นหนึ่ง ให้เป็นเวทีกว้างสำหรับนวัตกรรมและผู้ประกอบการระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของจีนและโลกที่ดีขึ้น

 

สำหรับหัวข้อของการประชุมครั้งนี้คือ "เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมนวัตกรรมในอนาคตเพื่อนำไปสู่การพัฒนา" และได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน รัฐบาลประชาชนของเทศบาลมหานครกรุงปักกิ่ง องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนจีนและต่างประเทศมากกว่า ๓๐๐ คนเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์และออฟไลน์

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.news.cn/2022-07/29/c_1128875790.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box