นายสเตฟาน ดูจาร์ริก (Stephane Dujarric) โฆษกเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) กล่าวในการตอบคำถามต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี (Nancy Pelosi) ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา

03 August 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลจากนายสเตฟาน ดูจาร์ริก (Stephane Dujarric) โฆษกเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ที่กล่าวในการตอบคำถามต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี (Nancy Pelosi) ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕ ว่านโยบายของสหประชาชาติในประเด็นนี้เป็นไปตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี ๑๙๗๑ ที่ ๒๗๕๘ เรื่อง “จีนเดียว” ทั้งนี้ ข้อความทั้งหมดโดยละเอียดมีดังนี้:

 

ระลึกถึงหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ
โดยพิจารณาว่าการฟื้นฟูสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสำคัญต่อการรักษากฎบัตรสหประชาชาติและสาเหตุที่องค์การสหประชาชาติต้องดำเนินการภายใต้กฎบัตร

 

ยอมรับว่าตัวแทนของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียวของจีนในสหประชาชาติ และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น ๑​ ใน ๕ สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง

 

คำวินิจฉัย : เพื่อฟื้นฟูสิทธิทั้งหมดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอมรับผู้แทนของรัฐบาลจีนในฐานะตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียวของจีนในองค์การสหประชาชาติ และให้ขับผู้แทนของเจียงไคเช็คออกจากที่นั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายในองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานในเครือทั้งหมด

 

ซึ่งจากกรณีข่าวดังกล่าวในข้างต้น ได้มีนักวิเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นว่า ผลจากการเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐฯ นั้น เป็นการตอกย้ำที่ชัดเจนว่า ไต้หวันคือดินแดนส่วนหนึ่งของจีน ดังนั้น สิ่งที่จีนได้จากเกมนี้คือ โลกยืนยันนโยบายจีนเดียวตามมติ 1971 ของสหประชาชาติ และนี่เป็นการตอบโต้ของจีนที่ชนะโดยไม่ต้องรบ

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://news.china.com.cn/2022-08/03/content_78355104.htm และเว็บไซต์ https://military.china.com/news/13004177/20220803/43015885_all.html#page_1 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box