โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๕ ว่า การดำเนินการของรัฐสภาสหรัฐฯ ที่ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยชิปและวิทยาศาสตร์ จะเป็นการบิดเบือนห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

05 August 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๕ ว่า การดำเนินการของรัฐสภาสหรัฐฯ ที่ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยชิปและวิทยาศาสตร์ จะเป็นการบิดเบือนห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยจีนจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องกฎหมาย สิทธิและผลประโยชน์หากจำเป็น

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีน กล่าวว่า "พระราชบัญญัติชิปและวิทยาศาสตร์" ให้เงินอุดหนุนจำนวนมากแก่อุตสาหกรรมชิปในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันกับการปฏิบัติโดยทั่วไป โดยบทบัญญัติบางประการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนตามปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน รวมทั้งจะบิดเบือนห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและขัดขวางการค้าระหว่างประเทศ ทำให้จีนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีน ยังได้กล่าวว่า การดำเนินการตามร่างกฎหมายของสหรัฐฯ ควรเป็นไปตามกฎขององค์กรการค้าโลก (WTO) ที่เกี่ยวข้องและหลักการของการเปิดกว้าง ความโปร่งใส และการไม่เลือกปฏิบัติ และจะช่วยรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

 

ท้ายที่สุด โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้กล่าวเน้นว่า จีนจะยังคงให้ความสนใจกับความคืบหน้าและการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อจำเป็น

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://solacemedia.co.nz/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%95%86%E5%8A%A1%E9%83%A8%E5%9B%9E%E5%BA%94%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E9%80%9A%E8%BF%87%E3%80%8A%E8%8A%AF%E7%89%87%E5%92%8C%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8B%EF%BC%9A%E5%BF%85/ )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box