สัปดาห์ประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน ประจำปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕)

15 September 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสัปดาห์ประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน ประจำปี ๒๐๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุยของจีน ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ ก.ย.๖๕​ ภายใต้หัวข้อ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการศึกษาความปลอดภัยของเครือข่าย รวมทั้งมุ่งสู่เป้าหมายในการปรับปรุงความตระหนักด้านความปลอดภัยและทักษะการป้องกันของประชาชนทั้งหมด ตลอดจนปรับปรุงระดับของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม


ทั้งนี้ งานสัปดาห์ประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังกล่าว จัดขึ้นโดยหน่วยงานทางการจีนจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคฯ สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ กระทรวงสันติบาล ธนาคารกลาง สำนักงานใหญ่กิจการวิทยุและโทรทัศน์ สภาแรงงานแห่งชาติ คณะกรรมการกลางฯ สันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์ และสหพันธ์สตรีจีน

 

สำหรับรูปแบบของงานสัปดาห์ประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การประชุมสุดยอดว่าด้วยเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การประชุมกลุ่มย่อย ๘ กลุ่ม และการแข่งขันประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองเยาวชนในโลกไซเบอร์ ความมั่นคงปลอดภัยของรถยนต์ มาตรฐานของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การพัฒนาอุปกรณ์อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/582862649_162522?scm=1005.1002.0.0.0?g=0 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box