ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของโครงการรถไฟความเร็วสูงตามข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ใน ๒ เส้นทาง

16 September 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของโครงการรถไฟความเร็วสูงตามข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ใน ๒ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทย กล่าวคือ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากการขนส่งทางทะเลเป็นเวลา ๑๑ วัน ขบวนรถไฟความเร็วสูงจากจีนที่ส่งออกไปยังจาการ์ตาได้เดินทางมาถึงท่าเรือจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียแล้ว ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกที่มาถึงอินโดนีเซียภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง และเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ทั้งนี้ รถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง เป็นโครงการสำคัญในการก่อสร้างร่วมกันของโครงการตามข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง" และความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีนและอินโดนีเซีย โดยมีความยาวรวม ๑๔๒ กิโลเมตร หลังจากสร้างเสร็จและเปิดให้สัญจรแล้ว จะใช้เวลาเดินทางจากกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียไปยังเมืองบันดุง ลดลงจาก ๓ ชั่วโมงในปัจจุบัน เหลือเพียง ๔๐ นาที

 

ในขณะที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทย เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะให้ประโยชน์ ดังนี้

 

๑. ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนประเทศไทยทุกปีอาจเพิ่มขึ้นถึง ๒ ล้านคน ในขณะเดียวกันรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทย จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 

๒. เหมาะสำหรับการขนส่งที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าไทยไปจีน และหากเปิดการสัญจรได้ทั้งสายจะทำให้สามารถส่งออกสินค้าของไทยไปยังยุโรปได้ภายใน ๑๒ วัน

 

๓. จีนและไทยจะยิ่งกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติขนาดใหญ่ และยังคงเสริมสร้างความร่วมมือในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การค้าและการลงทุน

 

๔. ภายหลังการเปิดรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทย จากนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนานไปกรุงเทพฯ จะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ อันสนับสนุนในการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างจีน-อาเซียน โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ

 

๕. โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยจะส่งผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของไทยทั้งในระหว่างและหลังการเปิดดำเนินการ

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.163.com/dy/article/HGH2LEQU05529MQ6.html และเว็บไซต์ https://cn.tgcondo.com/item/246-china-thai-railway-eia-aprroved )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box