นายลี่ จ้านซู (栗战书)​ ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจตะวันออก (东方经济论坛 / Eastern Economic Forum) ครั้งที่ ๗

17 September 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อคิดจากการที่นายลี่ จ้านซู (栗战书)​ ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนที่ได้เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจตะวันออก (东方经济论坛 / Eastern Economic Forum) ครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซีย โดยกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ผลักดันกระบวนการโลกที่มีหลายขั้ว เปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือส่วนภูมิภาค” เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๕

 

นายลี่ จ้านซู กล่าวว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเคยเข้าร่วมฟอรั่มเศรษฐกิจตะวันออก ๒ ครั้งตามคำเชิญของประธานาธิบดีปูติน พร้อมกล่าวปาฐกถาและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาคมโลก การประชุมครั้งนี้กำหนดหัวข้อหลักว่า “หนทางสู่โลกที่มีหลายขั้ว” สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมีข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระดับโลกและข้อริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงระดับโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ และหลายประเทศ รวมถึงรัสเซียที่ได้อัดฉีดเสถียรภาพและพลังงานเชิงบวกสู่โลก โดยจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศต่อไปเพื่อใช้มาตรการที่ยั่งยืนและทรงพลังเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มที่สำคัญสองประการเพื่อที่จะนำประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนทั่วโลก

 

นายลี่ จ้านซู ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีปูติน ได้บรรลุข้อตกลงที่สำคัญหลายประการในการขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติอย่างรอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศ และฝึกฝนแนวคิดธรรมาภิบาลระดับโลกในการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง การสนับสนุนร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญของการพัฒนาตะวันออกไกลของรัสเซีย และความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียในตะวันออกไกลเป็นแกนสำคัญของความร่วมมือที่ได้รับการส่งเสริมและวางแผนโดยประมุขแห่งรัฐทั้งสอง จีนจะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างรอบด้านกับรัสเซียในด้านการค้า พลังงาน การเกษตร การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา การรักษาพยาบาล วัฒนธรรม ฯลฯ ต่อไป รวมทั้งสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนารัสเซียตะวันออกไกล ตลอดจนส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียโดยการบูรณาการเชิงลึกทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจีน-รัสเซียในตะวันออกไกลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

 

นายลี่ จ้านซู เน้นว่า การพัฒนาและความร่วมมือในภาคตะวันออกไกลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะเป็นการเปิดโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาของภูมิภาคกล่าวคือ (๑) การใช้ความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก และรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้าน ให้ความร่วมมืออย่างยั่งยืน การเจรจามากกว่าการเผชิญหน้า การเป็นหุ้นส่วนมากกว่าการเป็นพันธมิตร การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากกว่าการแบ่งแยก โดยยืนยันว่าความมั่นคงนั้นแบ่งแยกไม่ได้ และควรอัดฉีดพลังงานเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค (๒) การนำความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาระดับโลกไปใช้และส่งเสริมการเปิดกว้างและการบูรณาการในระดับภูมิภาค เสริมสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายการพัฒนา ดึงศักยภาพของนวัตกรรมและการเติบโต รักษาความมั่นคง รวมทั้งความราบรื่นของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่มีเสถียรภาพมีเสรียิ่งขึ้น โดยอัดฉีดแรงกระตุ้นใหม่เข้าสู่กระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ (๓) การประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและส่งเสริมความร่วมมือจีน-รัสเซียในภาคตะวันออกไกล โดยจีนจะดำเนินการตามฉันทามติที่สำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีปูติน ในการสร้างสรรค์ตามข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง" อย่างแข็งขัน ตลอดจนการความร่วมมือของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียน และเพิ่มพูนความร่วมมือจีน-รัสเซียในภาคตะวันออกไกล ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศควรเสริมสร้างการประสานงานและให้หลักประกันทางกฎหมายสำหรับเรื่องนี้

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://politics.people.com.cn/n1/2022/0909/c1024-32522725.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box