นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์และตั้งชื่อว่า "หินฉางเอ๋อ"

19 September 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์และตั้งชื่อว่า "หินฉางเอ๋อ" จากการที่องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Space Administration : CNSA) และสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติจีน (China Atomic Energy Authority : CAEA) ได้จัดงานแถลงข่าวกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๕ และเปิดเผยถึงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-๕ ถึงการค้นพบแร่ธาตุใหม่ ซึ่งเป็นแร่ธาตุใหม่ชนิดที่ ๖ ที่มนุษย์ค้นพบบนดวงจันทร์ โดยจีนได้กลายเป็นประเทศลำดับที่ ๓ ที่ค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์ดังกล่าว


“หินฉางเอ๋อ” เป็นหินแร่ฟอสเฟต มีผลึกแบบแท่งแฝงอยู่ในตัวอย่างหินภูเขาไฟที่เก็บกลับมาจากดวงจันทร์ ทีมวิจัยนวัตกรรมของสถาบันธรณีวิทยาปักกิ่ง และบริษัทนิวเคลียรแห่งชาติจีนได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการถอดรหัสโครงสร้างคริสตัลได้สำเร็จ เช่น การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray) เพื่อสกัดแยกอนุภาคผลึกเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ ไมโครเมตร ออกจากตัวอย่างพื้นผิวดวงจันทร์จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ตัวอย่าง พร้อมวิเคราะห์โครงสร้างผลึกหินแร่ใหม่นี้ได้เป็นผลสำเร็จ ล่าสุด คณะกรรมการจำแนกประเภทและตั้งชื่อหินแร่ใหม่​(CNMNC) ของสมาคมแร่ระหว่างประเทศ (International Mineralogical Association : IMA) ได้ลงความเห็นยืนยันว่า “หินฉางเอ๋อ” เป็นแร่ชนิดใหม่

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.news.cn/politics/2022-09/09/c_1128989524.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box