นิทรรศการความสำเร็จด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของจีน – อาเซียน ในการประชุม China-ASEAN Information Harbor Forum ครั้งที่ ๕

22 September 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการความสำเร็จด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของจีน – อาเซียน ในการประชุม China-ASEAN Information Harbor Forum ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นที่นครหนานหนิง เชตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อตอนบ่ายของวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ โดยนิทรรศการที่จัดขึ้นส่วนใหญ่จะแสดงผลการใช้งานทั่วไปของเทคโนโลยีดิจิทัลของจีน-อาเซียน แอปพลิเคชัน 5G ใหม่ เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชัน Beidou และแพลตฟอร์มบริการเปิดของแอปพลิเคชันบนมือถือ องค์กรเศรษฐกิจดิจิทัลจำนวนมาก เช่น Eastcom, Huawei, Guosen Cloud Service, Digital Guangxi, China-ASEAN Beidou/GNSS (Nanning) Center และอื่นๆ ได้เข้าร่วมในนิทรรศการ

 

ทั้งนี้ นิทรรศการความสำเร็จด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของจีน – อาเซียน ได้ทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ของการใช้งานเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ประสบการณ์การโต้ตอบ VR และ AR การฉายภาพโฮโลแกรมแบบมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี AI การฉายภาพโฮโลแกรมของหุ่นยนต์ดิจิทัล การฉายภาพโฮโลแกรม 3 มิติด้วยตาเปล่า การสร้างไฟ LED และเงา ฯลฯ การแสดงดิจิทัลสำหรับมนุษย์ การดูอาคารทางกายภาพที่พิมพ์ 3 มิติด้วยแว่นตา AR ฯลฯ คู่มืออัจฉริยะของมนุษย์ดิจิทัลออนไลน์ พื้นที่วัฒนธรรมสาธารณะเสมือนจริงโดยเพลิดเพลินกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การเล่นเกม การลิ้มรสอาหาร การชมการแสดง และการซื้อของที่ระลึก

 

นอกจากนี้ ในส่วนของการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญของงานฯ โดยผู้เชี่ยวชาญอีก ๑๒ คน รวมถึงนักวิชาการ และนักธุรกิจอินเทอร์เน็ตชั้นนำ ได้มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนและอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งการเชื่อมต่ออัจฉริยะ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือ และการทำงานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง​เพื่อช่วยข้อมูลจีน-อาเซียน ในการสร้างแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล แพลตฟอร์มความร่วมมือทางเทคนิค ตลอดจนบริการทางเศรษฐกิจและการค้า อันเป็นเวทีสำหรับผู้คนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.ifeng.com/c/8JNsoaXRjN2?_share=weixin )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box