ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ปี ๒๐๒๒

17 November 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ปี ๒๐๒๒ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พ.ย.๖๕ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้กำหนดหัวข้อการประชุมเอเปคในปีนี้ว่า "การเปิดกว้าง ความเชื่อมโยง และความสมดุล" และในเวลาดังกล่าวนั้น ภาคีเอเปคจะมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลังโรคระบาด ทั้งนี้ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีน กล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวของจีนว่า

 

การประชุมเอเปคในปีนี้จะส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และหวังว่าประเทศที่เข้าร่วมจะมีแนวคิดในการ พัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเองและกำหนดนโยบายเพื่อร่วมกันจัดการกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19

 

เอเปคเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแห่งแรกที่จีนเข้าร่วมหลังจากการปฏิรูปและเปิดประเทศ และยังเป็นก้าวสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของจีนในกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่เข้าร่วมเอเปคเมื่อ ๓๑ ปีที่แล้ว จีนได้เร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องในการเปิดสู่โลกภายนอก และภาษีศุลกากรเฉลี่ยได้ลดลงจาก ๓๙.๕% เป็นประมาณ ๗.๔% ในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ปริมาณการค้าระหว่างจีนและสมาชิก APEC สูงถึง ๒.๘๗ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันในความร่วมมือภายในกรอบเอเปค เช่น การค้าเสรีในภูมิภาค หากสามารถส่งเสริมการเปิดเสรีในภูมิภาคได้ แน่นอนว่าจะส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ เช่น การค้าและการลงทุน ซึ่ง​จีนสามารถส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวในข้างต้นได้ โดยภารกิจที่สำคัญที่สุดของการประชุมเอเปคครั้งนี้คือ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และหวังว่าสามารถทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

การพัฒนาเป็นกุญแจสู่สันติภาพและเสถียรภาพในทุกประเทศ จีนเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนามากที่สุด และแบ่งปันประสบการณ์ของตนอย่างจริงใจรวมทั้งช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ อย่างเต็มที่ ปัจจุบัน จีนได้เริ่มแสดงบทบาทของตนในฐานะประเทศใหญ่ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ นี่คือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประเทศที่มีการพัฒนาที่ค่อนข้างล้าหลัง เป็นความคิดริเริ่มที่เรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดรวมตัวกันและร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

 

ประเทศไทยได้แสดงการเข้าร่วมในความคิดริเริ่มดังกล่าวนั้นตั้งแต่ต้น และได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่สหประชาชาติในมหานครนิวยอร์กและที่เจนีวา รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมความคิดริเริ่มนี้ของจีนอย่างเต็มที่

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://cn.chinadaily.com.cn/a/202211/13/WS6370f948a3109bd995a4fbe3.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box