การร่วมกันสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค​ ครั้งที่ ๒๙

19 November 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการร่วมกันสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค​ ครั้งที่ ๒๙ ซึ่งกำลังจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย

 

โดยประชาคมระหว่างประเทศคาดหวังว่า การประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เอเชีย-แปซิฟิก การพัฒนา และการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจะกระตุ้นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการปรับโครงสร้างองค์กรของเอเปค นำไปสู่วิวัฒนาการของระเบียบระหว่างประเทศในขั้นต่อไป โดยมีทิศทางที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลรวมทั้งส่งเสริมโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจให้เปิดกว้างมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั่วถึง สมดุล และ win-win

 

ในฐานะประเทศที่จีนมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นสมาชิกที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทของเอเปคและสนับสนุนการพัฒนาของเอเปค โดยในปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมและเป็นประธานในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเอเปค รวมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิกกับข้อเสนอของจีน ส่งเสริมการพัฒนาเอเชีย-แปซิฟิกจากการมีส่วนร่วมของจีน รวมฉันทามติเอเชีย-แปซิฟิกเข้ากับภูมิปัญญาจีน ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความเปิดกว้างและครอบคลุมประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับนวัตกรรม การเติบโต การเชื่อมต่อ และความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

 

ทั้งนี้ จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทของเอเปค และจะสนับสนุนการพัฒนาเอเปคต่อไป เพื่อหยั่งรากอย่างมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก สร้างเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นประโยชน์ต่อเอเชีย-แปซิฟิกในเวทีเอเปค ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำเสมอถึงความสำคัญของการเปิดกว้าง ความร่วมมือ และการพัฒนา รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกเขตเศรษฐกิจทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมเอเชีย-แปซิฟิกโดยการปรับเส้นทางจากการเดินทางในเรือลำเดียวกัน

 

"เราควรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบเปิดและกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และส่งเสริมการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกด้วยจิตวิญญาณที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วม"

 

"เรามุ่งมั่นที่จะสานต่ออดีตและนำไปสู่อนาคต สานต่อจิตวิญญาณของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความอดทน ความร่วมมือ และ win-win ร่วมกันสร้างหุ้นส่วนเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งเน้นอนาคต และสร้างเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง ด้วยรูปแบบที่มีการพัฒนา นวัตกรรม การเชื่อมโยงการเติบโตและการรวมความสนใจเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก โดยฝันถึงความก้าวหน้าและพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง”

 

"เราต้องดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของแผนงานจนถึงที่สุด และสร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อผลักดันระดับของเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้างไปสู่จุดสูงสุดใหม่"

 

"ทุกฝ่ายในเอเชีย-แปซิฟิกควรใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และดำเนินการบนพื้นฐานของการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองระดับโลกรอบใหม่"

 

"ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกไม่ใช่เกมที่ผลรวมเป็นศูนย์หรือเกมการเมืองที่ฝ่ายหนึ่งแพ้และอีกฝ่ายหนึ่งชนะ แต่เป็นเวทีการพัฒนาสำหรับความสำเร็จร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ชนะไปด้วยกัน"

 

"เราต้องเดินหน้าการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ปี ๒๐๔๐ และสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันที่เปิดกว้าง ครอบคลุม สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงการเติบโต และมีความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย“

 

"จีนค่อยๆ กลายเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและทั่วโลก ช่วยให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกลายเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตสำหรับการเติบโตมากที่สุดในโลก"

 

เพื่อนำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งเน้นในอนาคต สานต่อความฝันของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเกี่ยวกับการพัฒนา ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้าร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน โดยมีความเปิดกว้าง ความเป็นหนึ่งเดียว การเติบโตเชิงนวัตกรรม การเชื่อมต่อโครงข่าย และความร่วมมือแบบ win-win นำ “วิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ๒๐๔๐” มาใช้ และสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกภายในปี ๒๐๔๐ (พ.ศ.๒๕๘๓) ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันของจีน โอกาสในอนาคตของผลประโยชน์ร่วมกันและความร่วมมือแบบ win-win ระหว่างจีนและประเทศในภูมิภาคจะมีความชัดเจนมากขึ้นในขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทั้งในระดับที่กว้างขึ้นและในเชิงลึก

 

เป็นเวลากว่า ๓๐ ปีที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรักษาสันติภาพและเสถียรภาพโดยทั่วไป ความร่วมมือระดับภูมิภาคเจริญรุ่งเรือง และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจได้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่แท้จริงของภูมิภาค การวางแผนทิศทางของความก้าวหน้าในอนาคต โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้หยิบยกข้อเสนอที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจแบบเปิดของเอเชีย-แปซิฟิกบนเวทีเอเปค ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจอย่างมากในการยกระดับของเศรษฐกิจแบบเปิดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และรวบรวมพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง ซึ่งจีนจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรวบรวมความแข็งแกร่งเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างครอบคลุมด้วยความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนในเอเชีย-แปซิฟิกแบบ win-win ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อผลักดันการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://ydyl.china.com.cn/2022-11/14/content_78517112.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box