นายฉิน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนายอะห์มัด อบูลเฆต (Ahmed Aboul Gheit) เลขาธิการสันนิบาตอาหรับ (League of Arab States : LAS)

23 January 2023
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่อประเทศกลุ่ม จากการที่ นายฉิน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนายอะห์มัด อบูลเฆต (Ahmed Aboul Gheit) เลขาธิการสันนิบาตอาหรับ (League of Arab States : LAS) ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๖ โดยนายฉิน กัง กล่าวว่า

 

เมื่อเดือนที่แล้ว (วันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๕) ได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับอาหรับครั้งแรก โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างประชาคมจีน-อาหรับที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับยุคใหม่ ซึ่งจะชี้นำการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาหรับในยุคใหม่และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งฝ่ายจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายอาหรับเพื่อรักษาจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพจีน-อาหรับ ปฏิบัติตามผลการประชุมสุดยอดอย่างดี และเร่งความก้าวหน้าของ "๘ ข้อปฏิบัติร่วมกันที่สำคัญ" (ได้แก่ การดำเนินการร่วมกันเพื่อการพัฒนา การดำเนินการร่วมกันด้านความมั่นคงทางอาหาร การดำเนินการร่วมกันด้านสุขภาพ การดำเนินการร่วมกันด้านวัตกรรมสีเขียว การดำเนินการร่วมกันด้านความมั่นคงทางพลังงาน การดำเนินการร่วมกันด้านอารยธรรม การดำเนินการร่วมกันด้านความสามารถสำหรับคนหนุ่มสาว และการดำเนินการร่วมกันด้านความมั่นคงของเสถียรภาพ) เพื่อประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ประชาชนของจีนและอาหรับ โดยทั้งสองฝ่ายควรเสริมความแข็งแกร่งให้กับการสร้างกลไกของการประชุมความร่วมมือระหว่างจีน-อาหรับ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพและยกระดับความร่วมมือ

 

ทั้งจีนและอาหรับต่างเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีความสนใจร่วมกันอย่างกว้างขวาง จีนชื่นชมที่ฝ่ายอาหรับยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและสนับสนุนข้อเสนอที่ถูกต้องตามกฎหมายของจีน นอกจากนี้ จีนยังสนับสนุนกลุ่มประเทศอาหรับอย่างแข็งขันในการรวมตัวกันและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค สนับสนุนชาวอาหรับในการสำรวจเส้นทางการพัฒนาของตนเองอย่างอิสระ และสนับสนุนสันนิบาตอาหรับให้มีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในตะวันออกกลาง รวมทั้งยินดีที่จะเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือกับสันนิบาตอาหรับเพื่อร่วมกันปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศกำลังพัฒนาตลอดจนปกป้องความยุติธรรมและความเป็นธรรมระหว่างประเทศ

 

ในขณะที่ นายอะห์มัด อบูลเฆต กล่าวว่า การประชุมสุดยอดจีน-อาหรับครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ และสุนทรพจน์ที่ยอดเยี่ยมของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับการตอบรับอย่างดีในประเทศกลุ่มอาหรับ ซึ่งได้ชื่นชมการนำฉันทามติการประชุมสุดยอดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งยินดีที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการเชื่อมโยงเพื่อดำเนินการ “๘ ข้อปฏิบัติร่วมกันที่สำคัญ" ทีละข้อ ทั้งนี้ อาหรับและจีนใช้ภาษากลางร่วมกันในหลายด้าน เช่น การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม การต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอก และการรักษาความยุติธรรม ฝ่ายอาหรับขอขอบคุณจีนสำหรับการผดุงความยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน ตลอดจนการสนับสนุนในการพัฒนาของประเทศกลุ่มอาหรับและความสามัคคีของสันนิบาตอาหรับ รวมถึงการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดที่ประสบความสำเร็จของฝ่ายอาหรับ ฝ่ายอาหรับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กระชับความร่วมมือระหว่างอาหรับและจีนในด้านต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาค ฝ่ายอาหรับยินดีต้อนรับชาวจีนจำนวนมากขึ้นเพื่อเดินทางไปยังอียิปต์และประเทศในกลุ่มอาหรับ และดำเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า

 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202301/t20230116_11008025.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box